Vtipy o misiích

Pro výchovu malých misionářů je důležitý nadhled a smysl pro humor. V tomto příspěvku tedy publikujeme vtipy z misií a o misionářích, které můžete využít pro práci v Misijních klubkách nebo též jinde.

Od Klubka 55

 • Stalo se v Africe. Misionář vzal děti po vyučování k vodě. Africké děti vodu milují, i když voda v jejich říčce byla špinavá. Malý Pepino brzy vylézá z vody. Misionář se ptá: „Copak, Pepino, tobě se už nechce plavat?“ A Pepino odpovídá: „Ale jo, plavat se mi chce, ale už nemám žízeň.“
 • Františkánský páter sedí ještě s jedním cestujícím v kupé. Je parné léto, v celém vagónu je horko jako v peci. Pánovi dává zabrat jeho oblek, páterovi jeho tlustá kutna. Pán vstane, sundá sako a odváže vázanku. Potom se obrátí k františkánovi a řekne škodolibě: „Podívejte, tohle nemůžete udělat!“

  Potom vstane také páter, vyjde ze dveří a po malé chvíli se vrátí – kalhoty přes ruku. „Podívejte,“ řekne pánovi, „a tohle nemůžete zase vy.“

Od Klubka 116

 • Dva misionáři jedou rychle na motorce. Zastaví je policie a říká: ,,Jedete moc rychle, dostanete 100 Kč pokuty!!“ ,,Ale páni policajti, my se nemáme čeho bát, s námi jede Pán Ježíš!“ odpoví misionáři. ,,No tak to vám musíme dát 200 Kč pokuty, protože 3 na motorce nemáte co dělat!!!“

Od Klubka 109

 • Chlubí se 3 misionáři: První: já jsem byl na misiích v Africe a tam jsem viděl velbloudy! Druhý: Já jsem byl na misiích v Americe a tam jsem viděl aligátory! Třetí: A já jsem byl na misiích v Asii. První se ptá: A viděl jsi Himaláje? Ovšem, ty mi zobali z rukou.
 • Misionář veze vodní nádrž na misijní stanici. Potká  cestou dva místní lidi, kteří se diví: Páter, co to vezete? Ále, jenom vodní nádrž. Když odejde, lidi se ptají jeden druhého:  Ty a co je to ta vodní nádrž?  Druhý říká a co já vím, vždyť ty jsi křesťan!

Od Misijního klubka 107

 • Na plese kanibalů se galantně přitočí kanibal ke kanibalce: “Smím vám nabídnout své rámě?“ „Ne, děkuji. Již jsem večeřela.“
 • Misionář potká dva Eskymáky, kteří táhnou od moře uloveného tuleně: „Proč toho tuleně netáhnete za hlavu? Když ho táhnete za ocas, jde to proti srsti a brzdí vám to. Když ho chytnete za hlavu, potáhnete ho po srsti, půjde to rychleji a tolik se nenadřete.“ Eskymáci tedy chytnou tuleně za hlavu a jdou. „Hele, ten misionář je fakt chytrej, opravdu to jde rychleji a snadněji.“ „No, já nevím, mně se zdá, že je dost hloupej. Podívej, vždyť se vracíme k moři!“

Od Misijního klubka 40

 • V kostele byla vyloupena misijní pokladnička. Po několika dnech obdržel pan farář obálku s dvacetikorunou. Na přiloženém lístku stálo: Ukradl jsem ve vašem kostele sto korun. Protože mě trápí svědomí, posílám tímto dvacet korun zpět. Bude-li mě svědomí trápit dál, můžete počítat s dalšími splátkami.

Od Misijního klubka 43

 •  Pan farář přitlouká na dveře kostela program bohoslužeb a přitom ho z povzdáli sleduje chlapec. „Copak chlapče? Chceš vědět, kdy budou v příštím týdnu bohoslužby?“ „Ne, ale zajímalo by mě, co budete říkat, až se bouchnete do prstu.“

Od Misijního klubka 50

 • Anglická krev v žilách: Anglická královna po korunovaci navštívila tichomořské ostrovy patřící k Britskému dominiu. Na ostrovech Tonga, kde většina obyvatel jsou křesťané, ji barevná princezna přivítala slovy: „Vaše veličenstvo, v mých žilách také koluje anglická krev!“ Přitom se potutelně usmívala. Když se královna vyptávala na souvislosti, uslyšela: „Jeden z mých předků byl ve skupině, která před dvěma sty lety snědla anglického misionáře!“
 • Horlivý misionář: Misionář byl na dovolené doma a snažil se získat podporu pro misie tak, že z kazatelny líčil duchovní temnotu, ve které tam lidé žijí. Rozhorlil se a zvolal: „Tam je taková bída, že se tam rodí děti, které neumějí číst ani psát…“

Od Misijního klubka 57

 • Pouští jde poutník, když najednou zpozoruje, že jej pronásleduje lev. Začne utíkat, avšak lev je stále blíž. Když už je těsně u něho, padne na kolena a prosí Boha: „Pane, vnukni tomu lvovi, prosím, křesťanské smýšlení!“ Lev okamžitě padne na kolena, sepne packy, vzhlédne k nebi a říká: “ Pane, děkuji ti za tento pokrm, který mi tak milosrdně posíláš do cesty…“
 • Náčelník kanibalů promlouvá ke svému lidu: ,,V našem kmenu je to hrůza, žádný misionář u nás dlouho nevydrží, každého máme hned plné zuby.“