Misijní divadla

Za přispění diecézní ředitelky Jany Zehnalové a dalších spolupracovníků Vám postupně přinášíme  divadelní hry s misijní tématikou. Hry můžete nastudovat s dětmi z Vašeho klubka a uvést při vhodné příležitosti.

Přiložené dokumenty