MOST II

Věková skupina:  děti školního věku, především z věřících rodin

Cíl: poskytnout misijní podněty do hodin náboženství a zapojit tyto děti do pomoci misiím – praktická realizace misijního poslání, které bylo Pánem Ježíšem dáno všem křesťa­nům. Náměty pro jednotlivé měsíce jsou podobné Mostu I.

STRUKTURA A OBSAH MOSTU II

Osnova pracovních listů je následující:

Modlitební setkání – s dětmi se modlíme či připravujeme na mši svatou

Biblické setkání – čteme z Písma a odpovídáme na doplňující otázky

Úkoly – návrhy na aktivity ve farnosti, doma atd.

Osnova programu MOST pro jednotlivé měsíce:

ZÁŘÍ – Heslo měsíce: „VY JSTE SVĚTLO SVĚTA“ (Mt 5,14) – ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU – STAVÍME MOSTY

ŘÍJEN – Heslo měsíce: S PANNOU MARIÍ JSME PŘÁTELÉ – MISIJNÍ RŮŽENEC – MISIJNÍ NEDĚLE

LISTOPAD – Heslo měsíce: MÁME OTCE V NEBI – MYSLÍME NA ZEMŘELÉ – PŘÍPRAVA ADVENTU

PROSINEC – Téma měsíce: KAŽDÝ ČLOVĚK JE BOŽÍM DAREM – JEDEN DÁREK NAVÍC® – VÁNOČNÍ POHLED – MIKULÁŠSKÁ A VÁNOČNÍ BESÍDKA

LEDEN – Heslo měsíce: NESEME DOBROU NOVINU – MODLITBA ZA MÍR A JEDNOTU VE SVĚTĚ

ÚNOR – Heslo měsíce: JSME SVĚTLEM PRO DRUHÉ – MYSLÍME NA NEMOCNÉ – DĚTSKÝ KARNEVAL

BŘEZEN – Heslo měsíce: POMÁHÁME NÉST KŘÍŽ PÁNU JEŽÍŠI – POSTNÍ AKTIVITY – MISIJNÍ KOLÁČ® – VELIKONOČNÍ POHLED

DUBEN – Heslo měsíce: JEŽÍŠ VSTAL Z MRTVÝCH. ALELUJA! – NESEME DÁL VELIKONOČNÍ RADOST

KVĚTEN – Heslo měsíce: MARIA JE NAŠE MATKA, MARIA – DEN MATEK – SOUTĚŽ – MEDAILKA

ČERVEN – Heslo měsíce: JEŽÍŠ KRISTUS – ŽIVÉ BOŽÍ SLOVO – MISIJNÍ KLUBKO – MISIJNÍ BONBÓNEK – KONEC ŠKOLNÍHO ROKU

ČERVENEC + SRPEN – Heslo měsíce: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu stvoření!“ (Mk 16,15) – TÁBOR PRO DĚTI – Téma: Putujeme se sv. Pavlem

MOST II si můžete stáhnout zde v příloze.

Přiložené dokumenty