MOST I

Věková skupina: děti školního věku, lze i s menšími – program je postaven preevangelizačně, tzn. že je určen i do skupin, kde jsou tzv. “nevěřící” děti

Cíl: základní seznámení se s Papežskými misijními díly a způsoby, jak lze misiím pomá­hat. Děti jsou pozvány k pravidelným aktivitám jako jsou: Jeden dárek navíc®, vánoční a veli­konoční Pohled pro misie®, Misijní koláč® atd. Na každý měsíc je navržena jedna aktivita.

STRUKTURA A OBSAH MOSTU I

Osnova pracovních listů je následující:

Uvedení do tématu – citát, který se týká tématu a zamyšlení k němu

Metodické pokyny – úkoly, návrhy na prohloubení témat

Osnova programu MOST pro jednotlivé měsíce:

ZÁŘÍ – TVOŘÍME SPOLEČENSTVÍ – scházíme se po prázdninách, přijímáme nové členy

ŘÍJEN – MISIJNÍ NEDĚLE – ve společenství myslíme i na děti, které k nám „nepatří“

LISTOPAD – SVATÍ JSOU PRO NÁS VZOREM – poznáváme svaté, jejichž jména nosíme

PROSINEC – JEDEN DÁREK NAVÍC® – příprava dárku pro neznámé chudé dítě ve formě finančního příspěvku (výše částky se rovná ceně dárku, který chci pořídit)

LEDEN – MODLITBA ZA MÍR VE SVĚTĚ

ÚNOR – MYSLÍME NA NEMOCNÉ A OSAMĚLÉ – návštěva (i příbuzných), výroba dárků ap. Podle místních podmínek

BŘEZEN – PROŽÍVÁME POSTNÍ DOBU – výroba velikonočního pohledu, případně účast na farní akci Misijní koláč

DUBEN – NESEME DÁL VELIKONOČNÍ RADOST – výroba plakátu na téma “Dobro je silnější než zlo” a jeho vyvěšení na veřejně přístupném místě (např. ve škole, ve farní vývěsce vedle kostela, ve výkladní skříni některého obchodu…)

KVĚTEN – MODLITBA A POZNÁNÍ PATRONŮ MISIÍ – nebe, ve kterém je královnou Panna Maria, je také plné misionářů minulých staletí, kteří se zasloužili o rozšíření evangelia na jednotlivých kontinentech

ČERVEN – TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY – seznámení s africkou zemí Zimbabwe, kde mnoho dětí trpí hlady. Misionáři pro ně získávají chléb za peníze z prodeje čistých květinových pohledů – ušetříme na pohled a vybereme ten nejkrásnější pro africké kamarády.

PRÁZDNINOVÉ MĚSÍCE – MISIJNÍ VÝPRAVY – inspirace pro prázdninové tábory a chaloupky

MOST I si můžete objednat v katalogu nebo ke stažení zde v příloze.