4. Baťůžek – sv. Pavel

Představujeme dětem apoštola Pavla jako člověka, který poznal Pána Ježíše a byl jím tak nadšen, že se odhodlal od základu změnit svůj život. Nechal se vést Duchem Svatým a pokračoval v Ježíšově díle, a to nejen v Palestině, ale vyrážel na cesty také do dalekých zemí jako misionář. Chtěl, aby i druzí lidé poznali Pána. I my se můžeme snažit dobře Pána Ježíše poznat, stát se jeho učedníky, abychom mohli být podobně jako Pavel misionáři a svědky jeho činů. Nemusíme přitom jet ani do dalekých zemí. Můžeme se stát misionáři ve svém okolí.

Vedeme děti k projevu vděčnosti za to, že nás Bůh stvořil, že jsme od něho přijali křest a máme víru, se kterou se můžeme rozdělit a sdílet ji ve skupině svých vrstevníků.

Přiložené dokumenty