1. Misijní baťůžek – Objevování světa

Děti pomáhají dětem

Misijní klubko, pro které je tento Baťůžek určen, je společenství dětí, které patří do Papežského misijního díla dětí a které se chtějí svou modlitbou, obětí, službou a tvořivostí aktivně podílet na podpoře misijní činnosti u nás i ve světě.

Zapojte se do společné misijní práce:

– Doplňte si údaje v Zakládací listině a průkazkách pro děti.

– Domluvte si pravidelné schůzky Misijního klubka, případně název nebo vlajku.

– Vyrobte si misijní nástěnku.

– Na velký arch papíru namalujte mapu světa s obrysy světadílů a zemí (mapu si můžete samozřejmě koupit v obchodě nebo získat jinde).

– Společně i soukromě se denně modlete Zdrávas Maria za vybranou zemi.

– Naučte se modlitbu a hymnu Papežského misijního díla dětí.

– Plňte úkoly hry Objevování světa pro první rok práce.

Po deseti měsících, kdy procestujete všechny kontinenty, nám napište, jak se vám misijní práce dařila a připojte nějakou příhodu nebo dejte zajímavý nápad i pro další děti z Misijního klubka. Těšíme se na vaše dopisy!

 

Úkoly pro vytvoření misijního paprsku lásky:

Splnění pěti z následujících úkolů dává možnost vytvořit jeden paprsek:

– oficiální název vámi vybrané země, případně jak se nazývá v místním jazyce

– její hlavní město

– jméno hlavy státu (prezidenta, krále…)

– její státní vlajku

– počet obyvatel

– sousedící státy

– zda je u moře nebo ve vnitrozemí

– jestli je v ní v současné době válka nebo mír

– jaké náboženství vyznávají její obyvatelé

– popis krajiny – zda je hornatá, lesnatá nebo s pouštěmi

– jakým jazykem kromě domorodých je možné se v této zemi domluvit; zkuste vypátrat i názvy místních jazyků

– jakou měnou se tam platí

– jaká je tam průměrná teplota (např. zda tam padá sníh nebo někdy teplota klesá pod bod mrazu nebo naopak zda je tam teplo i ke koupání)

– zjistěte ovoce, potraviny nebo věci, typické pro tuto zemi

– vypátrejte o ní nějakou zajímavost

– na základě zjištěných informací si zkuste společně popovídat o tom, jak by vypadal všední den školáka v této zemi, jaké by mohl mít koníčky, z čeho by se mohl radovat, čeho se asi bojí, co by potřeboval k podobnému životu, jaký žijete vy

– během celé doby se za obyvatele této země modlete (můžete střídat cílové skupiny obyvatel: za děti, za rodiče, za sirotky, za učitele a vychovatele, za vládu, za místní bohaté lidi, aby chtěli pomáhat potřebným, za lásku pro nepřátele, za nadšení pro lhostejné atd.)

– do společné pokladničky ušetřete ze svého kapesného finanční částku pro chudé a trpící děti z misií, dospělý zástupce nám ji potom pošle

– po splnění úkolů pro jednotlivou zemi vybarvěte umístění dané země na mapě světa a spojte ji barevnou šňůrkou s Českou republikou; na šňůrku z nitě, bavlnky či provázku můžete pověsit malý praporek se jménem hotového paprsku (např. Uganda – Dolní Lhota)

– po vytvoření paprsku lásky si vyberte další zemi z tohoto kontinentu a úkol opakujte

– každé dva měsíce se „přestěhujte na jiný kontinent“ a pokračujte tak v objevování dalších zemí

Možností je mnoho, záleží jen na vás. Během celého tohoto období zjišťování (ve škole, v knihovně, na internetu…) se za obyvatele této země modlete a obětujte nejrůznější těžkosti. Za každých pět modliteb, jiných skutků lásky nebo vypátrání odpovědí na uvedené otázky každým z vás si můžete společně vytvořit jeden paprsek lásky z vašeho místa bydliště do vybrané země.


 Drobné odměny:

– za každý MP (misijní paprsek přátelství) pro každého malou samolepku

– za dopis misijní pohlednici

– na ukončení pracovního období: prázdninová misijní hra, (pexeso, šátky…) diplomek, časopis

– jednou ročně malou mapku s vybarvenými zeměmi světa

další drobné předměty:

– píšťalka

– desatero misionáře

– misijní plakát

– záložky do knížek s misijní tématikou

– propiska s logem PMDD

– nafukovací balónek

– výtisk dětského misijního časopisu (Duha, Nezbeda, Gesto aj.)

– přívěsek na klíče

– hra Jedeme na misie

 

Připravit dopředu:

Zakládající listinu Misijního klubka

– Průkazka člena

– Barevné logo PMDD

– Misijní plakátek

– Baťůžek 1 – otázky a úkoly