Příspěvky se štítkem Misijní kongres

Ohlédnutí za 7. celostátním Misijním kongresem dětí v Kroměříži

5. října 2019 se v Kroměříži konal 7. celostátní Misijní kongres dětí PMD. Kongresy se pořádají jednou za tři roky a tentokrát to padlo na olomouckou arcidiecézi. Přípravy na tuto jednodenní akci započaly ale mnohem dříve. Jaké motto kongresu dáme? Kde se budeme pohybovat? Zajistíme ubytování, aby mohli opravdu přijet „misionáři“ ze všech koutů republiky? Připravíme něco na zub? Jaké zvolíme aktivity? Jak staré děti tu budeme mít? Kdo bude sloužit mši svatou? Čím překvapíme? … To je jen část otázek, na které se ptali mí nejbližší pomocníci a spolupracovníci. Někteří z nich si vybavili situaci před několika lety, kdy jsme zde pořádali celostátní misijní pouť. Patronem nad přípravou kongresu je Národní kancelář PMD, přes její stránky se bylo možné přihlásit. O náplň a realizaci programu dne se postaralo Misijní klubko č. 158, které je přiděleno Církevní základní škole v Kroměříži. A všichni se opravdu snažili. Učitelé poctivě připravovali svá stanoviště, schola trénovala nejen přede mší, ale při každé hodině hudební výchovy. S hudebním doprovodem nám pomohli také rodiče našich dětí. Děti se připravovaly na misijní scénku, ve výtvarce malovaly plakáty na výzdobu a označení stanovišť, dodělávaly se dárky na jarmark a misijními přípravami žili opravdu všichni. V den D se do pomoci zapojili také farníci z farnosti P. Marie.

Byl připraven program, materiál v krabicích, včas došly účastnické pásky v barvách světadílů, průkazky pro lepení známek na stanovištích, placky na památku … ale proti nám stálo počasí. Bedlivě jsme sledovali předpovědi na „náš den“, ale ty vůbec nebyly pozitivní. Déšť, déšť a zase déšť. A tak všichni čekali na mé rozhodnutí, kde a jak vše zrealizujeme. Věděla jsem, že na některých stanovištích mají být „akčnější“ aktivity, které vyžadují prostor, ale po uvážení všech „pro a proti“ jsme se rozhodli pro „mokrou“ alternativu. Změnilo se rozmístění stanovišť, která zůstala v naší škole a v budově Arcibiskupského gymnázia. Upravila se trochu jejich náplň, ale výhodou bylo to, že jsme je mohli připravit již den dopředu. Navečer přijely i první skupinky dětí na ubytování. A v noci začalo pršet…

Sobotní ráno bylo deštivé a chladné, po registraci se začal plnit kostel, kde se do začátku mši svaté zpívalo. Rozehřát malé misionáře ukazovacími písničkami nám pomáhala i diecézní ředitelka Bronislava Halbrštátová z Hradce Králové a několik děvčat před oltářem. V 10 hodin začala mše svatá, kterou vedl o. arcibiskup Mons. Jan Graubner a spolu s našimi kněžími byli u oltáře i kněží, kteří doprovázeli Misijní klubka odjinud. Po promluvě otec arcibiskup přijal osm nových členů třech Misijních klubek, kterým po slibové modlitbě požehnal, na krk pověsil křížek a národní ředitel PMD Leoš Halbrštát jim uvázal misijní šátek. V průvodu přinesly děti dary za jednotlivé kontinenty a podle oblečení bylo hned poznat, za kterou část světa prosí.

Po mši svaté všichni přešli do jídelny AG, kde byly ohřáté párky a pití. Protože v jednu chvíli bylo více dětí než párků, využili někteří možnost navštívit věž sousedního zámku a domů si tak odváží i pohled na Kroměříž z větší výšky. Byly to jen krátké okamžiky, kdy na chvíli přestalo pršet.

Po občerstvení již nic nebránilo v putování po kontinentech, při „Velké misionářské hře“. Skupinky podle barev procházely stanoviště, na kterých bylo připraveno více různých aktivit, tvořivých úkolů, kvízů, skládanek, děti si společně zahrály na bubny a jiné nástroje používané při afrických tancích, mohly si vystřelit z luku, „zachytat“ rybičky, ale také společně vytvářely výtvarné překvapení, které jim bylo odkryto až odpoledne po návratu do kostela. Vyzkoušely si jaké je to jíst hůlkami nebo druhého krmit, jaké je to spoléhat na druhého, když mám zavázané oči a mám malovat, domluvit se, jak se budeme pohybovat, když máme společně svázané nohy. Pro nejmladší členy i nečleny klubek byly k dispozici pastelky a obrázky k malování typické pro každý světadíl. Na každém stanovišti byla aktivita, která naplňovala motto kongresu „Velká síla malých skutků“.

Odpolední program pokračoval opět v kostele, kde jsme společně zhlédli divadelní scénku ze života dětí v různých částech světa. Po ní dostala prostor salesiánská dobrovolnice, která dětem pověděla něco ze své služby v Mexiku. Její vyprávění doprovázely fotografie z prostředí, kde strávila rok a půl svého života.

Před vyvrcholením tohoto dne bylo odkryto společné výtvarné dílko ze stanoviště Evropa, kde se děti staly na chvíli malíři z Louvru a ztvárnily umělecky motto svého setkání.

Při přípravě kongresu jsem si říkala, že je škoda, že je to jen jeden den a další takový by měl být až za tři roky. Nápad byl, objednávka už rok dopředu také, takže naše velké „překvapení“ už čekalo jen na svou realizaci. Ale kdo byl proti? Opět počasí. Ve chvíli, kdy jsem oznámila, že se přesuneme do Podzámecké zahrady a na památku tohoto dne společně vysadíme strom, u kterého bude cedulka s připomenutím data výsadby v den Misijního kongresu dětí a mottem, opět déšť. Liják, provazce vody, kdy i úplně mokrý pan zahradník se šel od vykopané jámy schovat. Na mou otázku, zda do toho děti chtějí jít, se kostelem ozvala opravdu misionářská odpověď – ANO. Bylo zbytečné se ptát na pláštěnky a čepice, přes den jsme několikrát zmokli, ale tento déšť byl nejsilnější z celého dne.

Je pravda, že nás byla pouze hrstka, z více než 300 dětí, které se prezentovaly u registrace. Pan zahradník měl strach, kdybychom přišli všichni, že toho moc neuvidíme. Jako pravý misionář se zachoval otec arcibiskup, který, i když sucho v botách stejně jako my ostatní neměl, s námi vydržel až do konce a byl první, který se chopil lopaty a naši břízku pomohl zasadit. Také tady jsme naplnili motto a každý svou trochou hlíny pomohl strom ukotvit v půdě. Když bylo hotovo, otec arcibiskup strom požehnal, požehnal i malým misionářům a spolu s národním ředitelem PMD ICLic. Mgr. Leošem Halbrštátem 7. celostátní Misijní kongres dětí ukončili.

Ze mne spadla nervozita, dohonila mě únava, ale uvnitř přetrvávala radost. Radost z tolika malých, mladých lidiček, kteří jsou i v dnešní době schopni myslet na druhé, o něco se rozdělit a pomáhat. A to je naděje. Viděla jsem obětavost a pracovitost lidí, která mám kolem sebe a které jsou příkladem dětem v naší škole. Z ohlasů účastníků na jednotlivých stanovištích byla cítit spokojenost, oceňovali organizaci, přístup a ochotu organizátorů, nápaditost úkolů a velkou pestrost programu. Kladně hodnotili připravenost programu pro různé věkové kategorie, každý si našel, co ho bavilo. Vyučující na kontinentech naopak velmi ocenili kázeň zúčastněných dětí, snahu co nejvíc věcí zkusit a sdílet zážitky. Poděkování a spokojenost přichází i emailovou poštou, tak si myslím, že se nám podařilo připravit příjemné setkání pro děti zblízka i z větší dálky. Pro chlapce klubka z Českých Budějovic byla nezapomenutelným zážitkem právě výsadba stromu při hřmění a dešti.

Velmi si vážím otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, který má u nás misie v ČBK na starosti, že svou celodenní přítomností byl příkladem malým misionářům. Děkuji národnímu řediteli PMD, ale také diecézním ředitelům, kteří do Kroměříže přijeli a strávili den s dětmi. Děkuji kastelánovi zámku, že umožnil dětem zdarma výstup na věž, svým učitelům, rodičům, dětem. Vím, že bych určitě na někoho mohla zapomenout, kdybych jmenovala všechny, kteří spolupracovali a pomohli zrealizovat tento den. Velký dík všem, velký dík Pánu i našemu panu faráři, otci Bohumilu Kundlovi, který má sice „kostel plný dětí“ při našich školních mších, ale tolik, kolik jich tam bylo 5. října 2019, jich tam asi ještě neměl. Děkujeme!

RNDr. Olga Loučková

diecézní ředitelka PMD pro olomouckou arcidiecézi

 

 

Pozvání na Misijní kongres dětí v Kroměříži

Srdečně zveme na celostátní Misijní kongres dětí, který se bude konat v sobotu 5. října 2019 v Kroměříži.

Misijní kongres je součástí přípravy na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019, který vyhlásil papež František.

Slavnostní zahájení začne v 10 hodin mší s otcem arcibiskupem MOns. Janem Graubnerem.

Můžete se těšit na bohatý program, o kterém Vás informujeme na přiloženém plakátu.

Pro přihlášené zájemce je v pátek 4. 10. 2019 možné ubytování na Arcibiskupském gymnáziu (212,-/za noc). Hlaste se co nejdříve na e-mail: .

Těšíme se na Vás!

 

 

6. Misijní kongres dětí v Nymburce

V sobotu 1. října 2016 probíhal v Nymburce 6. ročník Misijního kongresu, na který se sjelo několik set dětí z celé České republiky, aby se spojily ve svém misionářském úsilí a společně naplnily heslo: Celou zemi ať naplní Boží sláva. Kongresy pro malé misionáře se konají jednou za tři roky pokaždé v jiné diecézi, organizují je Papežská misijní díla a jsou vyvrcholením celoročních misijních aktivit dětí.

Byl zahájen mší svatou, kterou sloužil v kostele sv. Jiljí pražský biskup Karel Herbst. V jejím průběhu slavnostně přijal do Papežského misijního díla dětí 16 nových členů. Ocenil, že děti z Misijních klubek si vybraly tu nejlepší cestu, jak Kristu sloužit, protože noví malí misionáři veřejně slíbili, že budou s odvahou a radostí svým životem hlásat evangelium a každý den v modlitbě prosit za chudé děti v misiích. Otec biskup před tím v kázání připomněl, že je důležité dělit se o naději a svědčit o Pánu Ježíši, i když si myslíme, že se tím před většinou nevěřících můžeme shodit, protože On se k nám také přizná před svým Otcem. Spolu s ním sloužil mši sv. místní duchovní správce P. Jaroslav Krajl, národní ředitel PMD jáhen Leoš Halbrštát a další kněží. Účastníky po mši pozdravil také starosta Nymburka Pavel Fojtík.

O hudební doprovod se postarala schola Missio pod vedením diecézní ředitelky v královéhradecké diecézi Bronislavy Halbrštátové, která svoje nadšení a radost přenesla na všechny malé i velké misionáře.

Po bohoslužbě následovalo divadelní představení, které si připravilo Misijní klubko z Brna.

V poledne pak začal stěžejní program akce. „Misionář nese Krista druhým, proto je hlavním úkolem dětí na tomto kongresu postavit kostel. Je to místo, kde se Kristus proměňuje a přichází na tento svět znovu a znovu,“ vysvětlila pražská diecézní ředitelka Papežských misijních děl sestra Angelika Pintířová, která setkání připravovala společně s farností Nymburk. Aby to děti dokázaly, musely spojit síly a vyvinout velké úsilí. Vydaly se na cestu Nymburkem za postavami pěti misionářů a prostřednictvím her inspirovaných skutky milosrdenství postupně odhalovaly, co vše v sobě ukrývá misijní poslání.

Čekalo na ně celkem 11 stanovišť – 5 katechetických a 6 akčních. Na každém z nich se děti něco dozvěděly a zároveň měly úkol, za jehož splnění dostaly kartičky Kintuadi. Ty pak mohly směnit u bankéře za speciální platidlo, kterým postupně přispívaly na stavbu kostela.

Záměrem bylo dětem ukázat, proč vůbec šel misionář do misií, proto se na katechetických stanovištích, připravených pražskou farností Sv. Ignáce, setkaly s aspekty křesťanství, jako je stvoření, modlitba, cesta, kříž a péče o člověka. Patronem každého z nich byl jeden misionář, který daný aspekt symbolizoval. Například téma Kříže bylo spojeno s Františkem Xaverským. Děti se tam dozvěděly, v čem je smrt na kříži jedinečná a co znamená život s Bohem. Na jiném stanovišti se zase setkaly s českým rodákem Samuelem Fritzem, který odjel na misie do Amazonie, a kromě zajímavostí z jeho života si mohly prohlédnout misijní kufr s předměty potřebnými na sloužení bohoslužby v cestovním vydání.

Vedle katechetických stanovišť na děti čekala i stanoviště akční, která připravila nymburská farnost ve spolupráci se skauty, hasiči, městskou policií, vojenskými kaplany, salesiány a sportovci. I tato stanoviště měla obrovský úspěch. Děti si mohly prohlédnout hasičskou stanici, vůz i speciální techniku. Některé měly štěstí, protože zažily opravdový výjezd hasičů k nehodě. Na stanovišti městské policie si vyzkoušely např. uspávání zaběhlých divočáků, u basketbalistů si zase ověřily svoji obratnost při hře s míčem. U vojenských kaplanů ošetřovaly zraněné, u salesiánů a skautů byly nadšené hrou „Napomínání hříšníků“ a “Skutky milosrdenství”. Dvanáctým neformálním stanovištěm se stala zmrzlinárna, kde se účastníci při náročném putování často občerstvovali.

Trasa vedla po nejcennějších památkách Nymburka a kongres se tak zcela přirozeně propojil se samotným životem města. Náhodní kolemjdoucí, turisté i cyklisté zvědavě nakukovali do jindy nepřístupných míst, jako byl např. kostel sv. Jana Nepomuckého, a někteří se také spontánně zapojili do aktivit jednotlivých stanovišť.

Vyvrcholením celé akce byla společná stavba kostela, na kterou bylo potřeba přispět 20 tisíci kartiček. Společnými silami se to nakonec podařilo. A protože se děti opravdu snažily, získaly dostatečné prostředky také na “zaplacení” oltáře a zvonu.

„Jedním z nejcennějších prvků nymburského Misijního kongresu dětí byl jeho ekumenický rozměr, přirozené prolnutí „věřícího“ a „nevěřícího“ světa a maximální podpora samotného města a místních lidí, za což bych chtěla poděkovat zejména Jiřímu Podruhovi, vedoucímu Misijního klubka z Nymburka, který se o toto jedinečně propojení zasloužil. Tento kongres tím měl i svůj vnitřní misijní rozměr, a já jej považuji za takové „malé dny víry v Nymburce“. Zapojilo se do něj spoustu lidí z ulice, kteří náhodně procházeli kolem a chtěli vědět, co se děje. Na organizaci se podílelo kolem stovky lidí, měli jsme úžasné zázemí na faře. Všichni se maximálně vydali, aby se společné dílo vydařilo,“ uzavírá sr. Angelika Pintířová.

Poděkování patří také asistentkám Národní kanceláře PMD Veronice Pavlů a Janě Drahovzalové Trojovské a všem, kdo jakýmkoliv způsobem pomohli ke zdárnému průběhu kongresu. Jistě toto setkání přinese mnoho požehnání každému, kdo skrze papežské misie pomáhají těm nejpotřebnějším.

_dsc4525

_dsc4405img_3252 img_3251 _dsc4315 _dsc4302 161001-154318-misijni_kongres-mino_dsc04396 161001-163351-misijni_kongres-mino_dsc04546dscf5682 dscf5683 dscf5692 dscf5694 161001-114720-misijni_kongres-mino_dsc03972 161001-115339-misijni_kongres-mino_dsc03997 161001-122132-misijni_kongres-mino_dsc04033 161001-134959-misijni_kongres-mino_dsc04173 161001-135700-misijni_kongres-mino_dsc04205 161001-151025-misijni_kongres-mino_dsc04378

Příprava na 6. celostátní Misijní kongres dětí v Nymburce

Přinášíme  Vám přípravný program pro 6. Misijní kongres dětí, který se uskuteční v sobotu 1. října 2016 v Nymburce a jehož mottem jsou slova z žalmu 72,19 Celou zemi ať naplní Boží sláva!“.  Věříme, že program bude inspirací pro Misijní klubka i jiná společenství dětí ke společnému prožívání doby před Misijním kongresem. V přípravě se děti seznámí s postavami některých misionářů, najdou zde podněty k práci, modlitbě, jednotlivým úkolům a také si mohou zasoutěžit. Protože prožíváme Svatý rok milosrdenství, vyhlášený papežem Františkem, nebudou ani zde a na kongresu chybět úkoly a hry inspirované skutky milosrdenství. Rádi bychom u dětí i dospělých prohloubili jejich nadšení pro misie a vnímavost pro potřeby těch nejbližších kolem násPřípravu zveřejňujeme i na našich facebookových stránkách.

Autorka  příprav: SM. Angelika Pintířová

Sv. František Xaverský Nymburk

Příprava na 6. celostátní Misijní kongres dětí v Nymburce

Přinášíme  Vám přípravný program pro 6. Misijní kongres dětí, který se uskuteční v sobotu 1. října 2016 v Nymburce a jehož mottem jsou slova z žalmu 72,19 Celou zemi ať naplní Boží sláva!“.  Věříme, že program bude inspirací pro Misijní klubka i jiná společenství dětí ke společnému prožívání doby před Misijním kongresem. V přípravě se děti seznámí s postavami některých misionářů, najdou zde podněty k práci, modlitbě, jednotlivým úkolům a také si mohou zasoutěžit. Protože prožíváme Svatý rok milosrdenství, vyhlášený papežem Františkem, nebudou ani zde a na kongresu chybět úkoly a hry inspirované skutky milosrdenství. Rádi bychom u dětí i dospělých prohloubili jejich nadšení pro misie a vnímavost pro potřeby těch nejbližších kolem násPřípravu zveřejňujeme i na našich facebookových stránkách.

Autorka  příprav: SM. Angelika Pintířová

Matteo-Ricci-picture

Příprava na 6. celostátní Misijní kongres dětí v Nymburce

Přinášíme Vám přípravný program pro 6. Misijní kongres dětí, který se uskuteční v sobotu 1. října 2016 v Nymburce a jehož mottem jsou slova z žalmu 72,19 Celou zemi ať naplní Boží sláva!“.  Věříme, že program bude inspirací pro Misijní klubka i jiná společenství dětí ke společnému prožívání doby před Misijním kongresem. V přípravě se děti seznámí s postavami některých misionářů, najdou zde podněty k práci, modlitbě, jednotlivým úkolům a také si mohou zasoutěžit. Protože prožíváme Svatý rok milosrdenství, vyhlášený papežem Františkem, nebudou ani zde a na kongresu chybět úkoly a hry inspirované skutky milosrdenství. Rádi bychom u dětí i dospělých prohloubili jejich nadšení pro misie a vnímavost pro potřeby těch nejbližších kolem násPřípravu zveřejňujeme i na našich facebookových stránkách facebook

Autorka příprav: SM. Angelika Pintířová

Misionáři_obracejí_na_katolickou_víru

Příprava na 6. celostátní Misijní kongres dětí v Nymburce

Přinášíme Vám přípravný program pro 6. Misijní kongres dětí, který se uskuteční v sobotu 1. října 2016 v Nymburce a jehož mottem jsou slova z žalmu 72,19 Celou zemi ať naplní Boží sláva!”.  Věříme, že program bude inspirací pro Misijní klubka i jiná společenství dětí ke společnému prožívání doby před Misijním kongresem. V přípravě se děti seznámí s postavami některých misionářů, najdete zde podněty k práci, modlitbě, jednotlivým úkolům a také si můžete zasoutěžit. Protože prožíváme Svatý rok milosrdenství, vyhlášený papežem Františkem, nebudou ani zde a na kongresu chybět úkoly a hry inspirované skutky milosrdenství. Rádi bychom u dětí i dospělých prohloubili jejich nadšení pro misie a vnímavost pro potřeby těch nejbližších kolem násPřípravu zveřejňujeme i na našich facebookových stránkách: https://www.facebook.com/PapezskaMisijniDila

 fritz_samuelfritz_amazonka1Trutnov

Příprava na 6. celostátní Misijní kongres dětí v Nymburce

Přinášíme Vám přípravný program pro 6. Misijní kongres dětí, který se uskuteční v sobotu 1. října 2016 v Nymburce a jehož mottem jsou slova z žalmu 72,19 “Celou zemi ať naplní Boží sláva!”.  Věříme, že program bude inspirací pro Misijní klubka i jiná společenství dětí ke společnému prožívání doby před Misijním kongresem. V přípravě se děti seznámí s postavami některých misionářů, najdete zde podněty k práci, modlitbě, jednotlivým úkolům a také si můžete zasoutěžit. Protože prožíváme Svatý rok milosrdenství, vyhlášený papežem Františkem, nebudou ani zde a na kongresu chybět úkoly a hry inspirované skutky milosrdenství. Rádi bychom u dětí i dospělých prohloubili jejich nadšení pro misie a vnímavost pro potřeby těch nejbližších kolem nás. Příprava bude zveřejňována i na našich facebookových stránkách: https://www.facebook.com/PapezskaMisijniDila

Příprava náhl. foto