Příspěvky se štítkem Papua Nová Guinea

Missio magazín – prosinec 2022

Další z misijních zemí, kterou tentokrát navštívíme bude Papua Nová Guinea. Z archivních materiálů představíme zemi Oceánie v aktuálních souvislostech. Mladí z farnosti Ústí nad Orlicí připravili po dvouleté odmlce osmý ročník Plesu pro Tebe. Dobročinnou akci přiblížíme v krátké reportáži. Malý František úplně neví, co si počít s Misijním bonbónkem. Pomůže mu maminka odpovědět na jeho otázky? Uvidíme v animované rubrice Můžu se zeptat.  Pořadem provází moderátorka Kateřina Rýznarová.

Premiéra Missio magazínu je v neděli 4. prosince ve 21.35 na televizi Noe.

Další termíny vysílání:

úterý 6. 12. v 9:10
pátek 9.12. v 17:40
pondělí 12. 12. v 22:10
čtvrtek 22. 12. v 12:50
sobota 7. 1. 2023 v 0:00
sobota 7. 1. 2023 v 9:55
pátek 27. 1. 2023 v 15:30
Přejeme Vám pěkné chvíle s prosincovým Missio magazínem!

Jeden dárek navíc pro děti na Papui Nové Guinei


Jeden dárek navíc pro děti na Papui Nové Guinei 2021

“Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní”. (Ef  4,32)

Připravte Jeden dárek navíc a vzpomeňte o letošních Vánocích na ty, kteří to nejvíce potřebují.

Letos podpoříme papuánské děti se zdravotním postižením z diecéze Daru Kinga v Centru St. Gilles, kde jim pomáhají začlenit se mezi zdravé děti. Společně si hrají, učí se číst, psát a počítat. Z vašich darů jim budou zakoupeny psací a sportovní potřeby, vzdělávací materiály a další pomůcky.

Doporučený příspěvek je 850 Kč, darovat však můžete libovolnou částku.

Své vánoční dárky posílejte nejpozději do 31. prosince 2021 na 72540444/2700, VS: 240, do zprávy pro příjemce uveďte: PNG

Zájemcům vystavíme potvrzení pro daňové účely.

Za jakoukoliv pomoc Vám upřímně děkujeme!

Plakát ke stažení zde: Jeden_darek_navic_2021

Papuánská velká noc

Cestovní deník popisuje misijní cestu na Papuu Novou Guineu, organizovanou PMD v roce 2008. Posluchačům jednotlivé části přibližují, jak se hlásání evangelia spojuje s pomocí ve vzdělávání, zdravotní a sociální oblasti a líčí oslavu Velikonoc na východě ostrova. Zápisky byly vydány i v knižní podobě nakladatelstvím Cesta. (Kniha je v PMD již rozebrána, některá knihkupectví – na jaře 2021 – ji však ještě mají skladem.)

Autor: Filip Breindl

1 Vzhůru na cestu

délka: 23:22 min., premiéra 4.8.2008

2 Cíl se blíží

délka: 19:57 min., premiéra 5.8.2008

3 První setkání s Papuou

délka: 23:53 min., premiéra 6.8.2008

4 Ještě dále na východ

délka: 22:19 min., premiéra 7.8.2008

5 Květná neděle pod palmami

délka: 21:56 min., premiéra 8.8.2008

6 Poškoláci

délka: 22:14 min., premiéra 11.8.2008

7 Z ostrova na ostrov

délka: 22:49 min., premiéra 12.8.2008

8 Za misionáři Bougainville

délka: 23:59 min., premiéra 13.8.2008

9 Zelený čtvrtek – poslední večeře na ostrově Buka

délka: 21:13 min., premiéra 14.8.2008

10 Uctívání velkopátečního kříže

délka: 21:21 min., premiéra 15.8.2008

11 Bílá sobota s černým popílkem

délka: 24:30 min., premiéra 18.8.2008

12 Radostné Velikonoce v Rabaulu

délka: 23:28 min., premiéra 19.8.2008

13 Místo pomlázky sopka

délka: 23:28 min., premiéra 20.8.2008

14 V papežově místě

délka: 19:56 min., premiéra 21.8.2008

15 Dílo Petra apoštola

délka: 20:03 min., premiéra 22.8.2008

16 Dokončení okruhu

délka: 18:12 min., premiéra 25.8.2008

17 V papuánském Vatikánu

délka: 22:25 min., premiéra 26.8.2008

18 Luk v nebezpečném městě

délka: 20:53 min., premiéra 27.8.2008

19 Boží milosrdenství pro Novou Guineu – předposlední část

délka: 20:55 min., premiéra 28.8.2008

20 Pá, pá Papuo

délka: 22:55 min., premiéra 29.8.2008

Podpora dětí v misiích a šíření víry

Projekty Papežských misijních děl (PMD) se zaměřují na pomoc potřebným lidem v chudých zemích při hlásání radostné zvěsti, podpoře kněžského a řeholního dorostu a pomoci chudým a trpícím dětem.

Papežská misijní díla s minimálními náklady provádějí osvětu, získávají prostředky pro konkrétní misijní projekty a financují je v rámci církevní sítě.

Projekty jsou administrativně nenáročné, za jejich plnění odpovídají lokální biskupství. Vše koordinují podle přesně stanovených pravidel národní zástupci PMD a generální sekretariát PMD v Římě.

Do pomoci potřebným je zapojena celá univerzální Církev. I v misijních oblastech věřící shromažďují prostředky dle svých možností na světové misie, což buduje rovnocenný vztah solidarity a uvědomění si vlastní hodnoty.

Papežská misijní díla nejsou humanitární organizací, ačkoliv mnoho jejich aktivit a působení do této oblasti pomoci spadá. V postižených oblastech je totiž nezbytné postarat se nejprve o základní potřeby chudých a trpících a skrze tuto službu prokazovat evangelijní hodnoty všem bez rozdílu barvy pleti nebo vyznání.
Krása i hloubka misií vychází z vnitřního spojení s Bohem a jeho láskou, ke které jsme zváni všichni.

Země, do kterých putuje naše pomoc jsou: RwandaMalawi, Tanzanie, Uganda, Keňa, Zambie, Mosambik, Jižní Súdán, Jihoafrická republika, Kazachstán, Indie, Bangladéš, Srí Lanka, Filipíny, Pákistán, Sýrie, Papua-Nová Guinea, Samoa, Suriname, Guyana, Paraguay a Peru.

Ze 117 podporovaných projektů jsme pro Vás vybrali těchto 5 konkrétních:

PROJEKTY PAPEŽSKÉHO MISIJNÍHO DÍLA DĚTÍ (PMDD)

Guyana
Pomoc extrémně chudým domorodým indiánským dětem 
– Výdaje na výživu, zdravotní péči, katechetický materiál, školní pomůcky, dopravu a oblečení. Ve srovnání s jinými etnickými skupinami je velká část těchto lidí klasifikována jako osoba v absolutní chudobě. V některých oblastech pro ně není dosažitelná základní péče, jako je např. zdravotní péče, která se týká především dětí. Vzhledem k situaci ve Venezuele existují také problémy související s migrací. Projekt nabídne určitou míru úlevy a pomůže dětem prohloubit víru a umožní tvůrčí rozvoj. Projekt podpoří 8 000 dětí.
Filipíny – Jose in Mindoro:
 
Výživový program pro domorodé děti 
– Výdaje na realizaci programu výživy pro děti. Děti dostanou 5 jídel týdně po dobu 44 týdnů. Naitan je hornaté místo, kde většinu obyvatelstva tvoří domorodci. Celá oblast San Jose je velmi chudá a nerozvinutá. Lidé žijí pod hranicí chudoby a podvýživa je jedním z hlavních problémů. Projekt velmi pomáhá tělesnému a duševnímu rozvoji, proti riziku infekcí, nemocí a špatného výkonu ve škole. Dětem je poskytována pravidelná duchovní formace, misijní animace a katecheze. Projekt podpoří 70 dětí.
 
Malawi – Mzuzu
 
Péče o zdravotně postižené osiřelé děti v Centru sv. Magdaleny v RUMPHI 
– Výdaje na stravu, vodu, elektřinu, dopravu, mzdy atd. Středisko se stará o vzdělávání zdravotně postižených dětí v důsledku dětské obrny nebo úrazů. Navštěvují nedalekou základní školu. Většina z nich pochází z velmi chudých rodin. Pocházejí ze všech částí diecéze a jsou přijímány všechny tělesně postižené děti bez rozdílu. Projekt podpoří 80 dětí.
 
Papua Nová Guinea – Daru-Kiunga
 
Péče o děti infikované nebo nemocné HIV / AIDS 
– Výdaje na stravu, lékařské prohlídky, podporu výživy, oblečení, školné, knihy, hračky, doprava a základní potřeba pro sirotky, léčba, vzdělávání dětí nakažených a postižených HIV / AIDS. Projekt podpoří 50 dětí,
 
PROJEKTY PAPEŽSKÉHO MISIJNÍHO DÍLA ŠÍŘENÍ VÍRY (PMD ŠV:
 
Indie
 
– V Indii se v posledních letech daří malou komunitu křesťanů pomalu zvětšovat. Současné podmínky jsou nevyhovující. Aby mohli budovat společenství, potřebují prostor, kde se mohou setkávat. Jako vhodný byl místními vybrán pozemek patřící hinduistické šlechtě ve vesnici Srinagar v diecézi Purnea. Ten je nejprve třeba odkoupit, aby se na něm mohlo vytvořit misijní zázemí pro všechny, kteří mají zájem o radostnou zvěst.
Darem na jejich novou misii přispějete k šíření křesťanských hodnot v této části světa.
Podpořte, prosím, projekty darem na číslo účtu 72540444/2700, VS 40 – u projektů Papežského misijního díla dětí,
VS 10 – u projektu Papežského misijního díla šíření víry.
Jménem všech potřebných ze srdce děkujeme!