Příspěvky se štítkem etapová hra

Misijní tábory

Letní tábor je místem, kde děti, aniž by musely cestovat za hranice ČR, na „vlastní kůži“ mohou poznat život na misiích, zvyky vzdálených zemí, modlit se, podnikat dobrodružné výpravy, sportovat a učit se, jak žít jako správní misionáři.

Níže naleznete tipy na uspořádání misijního tábora a několik etapových her. Bližší popis je pak vždy v příloze. Pokud jste i vy uspořádali misijní tábor a chcete se s ostatními podělit o připravený program, můžete ho zaslat na adresu národní kanceláře PMD. Děkujeme.

TÁBOROVÁ HRA – Misionáři

Každý den jsme putovali jedním kontinentem a v ranní a večerní modlitbě jsme pamatovali na konkrétní problém dětí v daném kontinentu. Táborovou hymnou se stala hymna PMDD.

  • misionářské výpravy: skupinky dětí, které se vydávají na „výpravu přes všechny kontinenty,“
  • hodnocení: každá výprava má svůj cestovní pas, do kterého sbírá razítka získaná ve hrách,
  • každý táborový den = putování jedním kontinentem světa
  • táborová nástěnka = každý den stručné info o daném kontinentu, vlajky a cestovní pasy výprav.

TÁBOROVÁ HRA – Cesta kolem světa s misionáři

  • během týdne procestovat celý svět
  • každý den jeden kontinent
  • propojit cestování s misiemi
  • budeme mít předkreslenou šablonu mostu, který bude mít 4 pilíře (modlitba, oběť, služba, tvořivost) a most budeme postupně budovat („cihly“ v barvě skupiny za hry a další věci)
  • na mostě jsou předkreslené siluety 7 soch, do kterých budeme vlepovat nebo dokreslovat patrony misií

Po tom týdnu by nám mělo být zřejmé, že misionářem můžu být i tam, kde se běžně nacházím (ve škole, doma, v práci, tam kde žiju…), není potřeba jezdit do Afriky nebo do jiných dálek

TÁBOROVÁ HRA – Putujeme se sv. Pavlem

Cíl: Seznámit děti s misijními cestami sv. Pavla

Hlavní myšlenka:

Lidé z různých národů se sešli na jedné lodi, aby navštívili místa, kde působil sv. Pavel. Kromě námořníků jsou zde lodní důstojníci (vedoucí), lodní kuchař, ekonom, lodní lékař, lodní kaplan a velitel plavby. Návštěvníci na táboře jsou označováni jako trosečníci. Společným stejnokrojem je pro všechny rovnoramenný plátěný šátek, který se váže kolem krku. Členové jednoho národa (družstva) mají okraj šátku barevně odlišený od ostatních. Provozní pracovníci lodi mají šátek bez barevného okraje. Na šátek se umísťují lodičky za plnění úkolů. Námořníci soutěží o zlaté, stříbrné a bronzové misijní kříže. Misijní kříž je napodobeninou misijního kříže, který uděloval papež na Světovém misijním kongresu v Římě na konci října 2000. Jedná se o papírový křížek velikosti 10-15 cm, na který je nalepen menší kříž z pytloviny. Nosí se na krku a je podle místa umístění nastříkán zlatou, stříbrnou nebo bronzovou barvou.

Pomocná literatura: Písmo svaté – Skutky apoštolů, Pohlednice od Pavla, časopis Duha – Cestování s apoštolem Pavlem, Seznamte se: Apoštol Pavel, mapka Cesty apoštola Pavla, nástěnná mapa k danému tématu

TÁBOROVÁ HRA – Boskov aneb tábor s Donem Boskem

Cílem projektu

je hravou formou poznat moderního světce Dona Boska a ukázat dětem přítomnost dobra a zla v životě člověka.

Organizace projektu

Celotáborová hra. Tábor je zahájen slavnostním plesem, na němž jsou děti přivítány dvěma zahalenými postavami – Dobrem a Zlem, které se může představit také jako Překážka dobra. (Osoby jsou oblečeny do bílého a tmavého neforemného obleku, aby postavu mohl kdykoli obléknout někdo jiný, protože zlo i dobro mívají různé podoby. Vlasy mají zahaleny do bílých a černých punčocháčů, na očích škrabošku nebo brýle ve výše uvedených barvách. V rukou držívají karton velikosti A3 na tyči, kde jsou ze strany  viditelné dětmi veliké oči, nos a ústa, z druhé strany mohou být nalepeny informace, které obě postavy právě potřebují sdělit dětem.) Dobro a Zlo představí nejen sebe a svůj úkol, ale také schéma tábora. Na závěr plesu jsou děti Zlem a Dobrem rozděleny do družstev – oratoří, nejlépe tajemně, na základě viditelného znaku nebo vlastnosti konkrétního dítěte. V průběhu tábora vedou každý den ráno prostořeké Zlo a usměrňující Dobro dialog reagující na události na táboře, které spojují s tématem dne, předhánějí se vysvětlováním, jak se angažovaly v životě Dona Boska, jaké příznivé či nepříznivé okolnosti mu vložili do cesty. Tím se posouvá děj a děti se seznamují s Don Boskovým životem. Prožitý den pak shrnuje konkrétní postava z Don Boskova okolí, která se ten den objevila v životopise. Závěrečná hra O poklad Dona Boska je souhrnem a vyvrcholením celého tábora.

AFRICKÝ TÁBOR

Africký tábor byl zakončením celoroční hry Cesta kolem světa, ve které se děti seznamovaly se zvláštnostmi různých zemí. V roce 2012 ho prožilo misijní klubko z Benešova u Semil. Jak to všechno probíhalo, najdete v příloze.

Přiložené dokumenty