Příspěvky se štítkem Egypt

Pomoc dětem do Egypta

Jednou ze zemí, kam směřuje pomoc Papežských misijních děl v tomto roce, je Egypt. Skrze projekty Papežského misijního díla dětí přispíváme v této zemi na potřeby a formaci dětí ve školkách a v emigrantských komunitách, pomáháme při péči o děti emigrantů z Horního Egypta uprchlých z důvodu terorismu nebo nedostatku práce a podporujeme zakládání nových školek. Financujeme koupi katechetických potřeb, knih a další pomůcek pro děti.

Přinášíme Vám dopis od egyptského biskupa Makariose Tewfika v Ismayliah a na Sinaji:

Vřelé díky Vám, Papežským misijním dílům a všem dobrodincům. Dary vzešlé z Vaší charitativní činnosti budou použity na křesťanskou výchovu dětí, které přicházejí z chudého Horního Egypta (z jihu) do severovýchodního Egypta, především do nových průmyslových měst a vesnic na Sinaji. Naše diecéze slouží v 8 provinciích: 3 provincie ve východní deltě Nilu, 3 v Suezském průplavu a 2 na Sinaji.

Jsme mladou diecézí, ale naše farní společenství jsou velmi věrná církvi a naše děti velmi rády přicházejí na katechismus a účastní se různých náboženských aktivit: pastoračních, biblických a tvořivých dílen. Účastní se také diecézních biblických setkání.

Všechny naše děti se účastnily diecézního dne dětí, letních katechismových setkání nebo společného zpívání ve sboru.

Za dvacet let práce jsme postavili mnoho nových mateřských školek a mnoho prostých kostelů.

Ujišťujeme Vás o našich modlitbách a přejeme vše dobré Vám i Vašim dětem.

Makarios Tewfik, biskup v Ismayliah a na Sinaji, Egypt