Dopisy z misií – Pákistán – situace v roce 2020

  1. dubna 2020, Lahore, Pákistán

Přátelé,
zasíláme pozdravy z Pákistánu. Doufáme, že vy i vaše rodiny jste v pořádku a zdraví uprostřed Covidu 19. Pamatujte, že se za vás stále modlíme. My obláti zde v Pákistánu jsme prozatím v pořádku, nicméně situace v Pákistánu se vyvíjí od špatné k horší.

Pákistán má 220 milionů obyvatel, z toho křesťanů jsou 4 miliony. Křesťané jsou většinou nejchudší obyvatelé nebo se dokonce nachází pod hranicí chudoby. Většina z našich lidí pracuje za mzdu na jeden den. V okamžiku, kdy je země uzavřená a platí lock down a lidé nesmí vycházet, to znamená, že nemají práci. Jsou uvěznění doma.
Vláda naší země není schopná vycházet vstříc potřebám všech obyvatel, pokud se navíc jedná o křesťany, platí tu velké znevýhodňování. Je tu silná diskriminace. Chudí lidé nemají úspory, což v tuto chvíli znamená, že nemají ani peníze na jídlo. Jsou nyní zcela závislí na pomoci církve.

V předchozích dnech už jsem žádal naše přátele v Evropě o pomoc. Za zaslaný dar jsme mohli nakoupit základní jídlo jako je rýže pro naše nejchudší. To ale zdaleka nestačí. Jsou tu stovky tisíc lidí, kteří hladoví a obracejí se na nás o pomoc. My sami vydáváme z našich zásob, ale to je jen zrnko v oceánu.
Obracím se na vás, zda by bylo možné nám zde v první linii pomoci. Potřebujeme zajistit to nejnutnější, tedy jídlo pro chudé alespoň v našich farnostech.

Doufáme ve vaši pomoc a předem děkujeme za váš zájem a lásku k lidem v Pákistánu.

Zůstáváme v modlitbě
P. Khan Paulus, OMI
Superior Misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné v Pákistánu

K 25. dubnu bylo v Pákistánu potvrzeno 11 940 případů nakažení Covidem 19 a z toho 253 pacientů zemřelo…

 

  1. června 2020, Lahore, Pákistán

 

Milí, zasíláme srdečné pozdravy z Lahore!

Děkujeme za vaši starost. S Boží pomocí jsme prozatím my všichni obláti společně zdraví. Doufáme, že i vy jste v pořádku, vy i vaše rodiny.

Urgentně vás prosíme o modlitbu za naši zemi. Situace je zde velmi špatná. Po předčasném uvolnění opatření se Pákistán dostal na špičku v seznamu nejvíce postižených zemí. Jak můžete vidět v přehledu na konci zprávy, máme přes sto tisíc případů nákazy (jsme v zemi, kde se jen málokdo může nechat testovat) a počet mrtvých už přesáhl hranici dvou tisíc.

A vláda řeší těžké dilema. Pokud znovu zavede přísnou karanténu, lidé odkázaní na skromné výdělky, což je většina obyvatel země, budou hladovět. Pokud ponechá tento volný stav, počet nakažených se octne mimo veškerou kontrolu…

Prosím, modlete se s námi za Pákistán!

Žehná

                     P. Khan Paulus, OMI

 

  1. července 2020 Pákistán

Chtěl bych využít této příležitosti, abych vyjádřil svoje upřímné díky za vaši podporu a lásku, kterou jste projevili především v době první vlny Covid-19. Zaslali jste nám pomoc od věřících z České republiky, která ulehčila našim křesťanům projít tímto nelehkým obdobím. Byla to pro ně velká podpora, protože v této těžké době byli naši lidé bez práce a možnosti výdělku.Použili jsme vaše dary na nákup potravin, které jsme distribuovali do dvou našich farností. Otcové obdržené potraviny rozdělili potřebným rodinám. Přikládám k tomu pár fotografií. Pomohli jste rodinám ve farnostech svatého Lukáše v oblasti Karáčí a sv. Pia X. v horské oblasti Kvéty.Nerozdělili jsme do farností hned všechnu pomoc, dále budeme dodávat potraviny podle aktuální potřeby a na konci vám podáme souhrnnou zprávu.

Ještě jednou díky všem dárcům, kteří byli ochotní se v nelehkých časech podělit o dobro, které z Boží milosti obdrželi.

Ještě jednou děkujeme, Bůh vám žehnej!

Stále se za vás modlí

                                    P. Khan Paulus, OMI

Farnost sv. Pia X.: Drazí dárci, vaše pomoc zachránila 27 rodin ve velmi zoufalém stavu. I když Covid-19 oblast Balúčistánu ještě silně nezasáhl, jako všechny chudé rodiny, i tyto nedisponovaly během karantény žádnými zásobami.

Farnost sv. Lukáše: Nevím, jak vyjádřit dostatečně vděčnost naší farnosti, že jsme díky vaší pomoci mohli rozvézt jídlo do 370 rodin. Opravdu bychom nevěděli, co si bez vás počít. Děkujeme!

 

9. září 2020, Pákistán

Drazí!

Děkujeme za Vaši starost o to, jak se nám daří. Děkujeme za Vaši pozornost a podporu v těžkém čase pandemie. Ano, díky vám jsme mohli pravidelně distribuovat jídlo potřebným rodinám. Bylo to možné díky lidem jako jste vy.

Naneštěstí nás postihl další velký problém. Kvůli silným monzunovým dešťům zažívá země další zpustošení. Hlavní město Karáčí má velmi silné záplavy. Před dvěma týdny byl v naší farnosti Panny Marie v pouštní oblasti Derekabad nepřetržitý silný déšť po dobu 48 hodin. Lidé zde žijí v hliněných domcích. Pro tento stavební materiál to znamenalo jediné. 86 domů je zničeno úplně, 184 částečně – jsou ale neobyvatelné. Lidé nyní žijí v kostele a část v malých stanech, které nám dodala pákistánská Charita. My jako obláti pomáháme dodávkami jídla. Všichni tihle lidé přicházejí do farního domu s prosbami o pomoc…

Byl bych vděčný, pokud bych vám mohl v této tíživé situaci poslat žádost o pomoc. Omlouvám se za nové prosby, ale nezbývá mi nic jiného. Nemůžeme se na lidi jen tak dívat, jak umírají v bezmoci.

Připojuji prosbu na projekt na 10 domů. Budeme psát prosby o pomoc na všechny strany. Ještě jednou vám děkujeme za vaši lásku a starost o Pákistán. Děkuji především národnímu řediteli Papežských misijních děl, Leoši Halbrštátovi za jeho zájem a podporu!

Se srdečnými pozdravy, P. Khan Paulus OMI