Dopis z Papuy – Nové Guiney

Z DIECÉZE  DARU-KIUNGA

Kéž žijete stále v pokoji s Kristem Ježíšem!

S velkou radostí vám oznamujeme, že jsme obdrželi vaši finanční podporu na tři zvláštní projekty, které budou podporovat nákup materiálů pro vyučování náboženství, program pro děti nakažené nebo ohrožené HIV/AIDS a program výživy v jižní části diecéze.

Tyto programy patří mezi životně důležité součásti naší služby pro chudé lidi v diecézi a vaše laskavá štědrost nám pomáhá a povzbuzuje v plnění našeho úkolu. Oceňujeme vaše dobré srdce.

Ujišťujeme vaši organizaci a naše dárce o našich neustálých modlitbách.

Upřímně s Kristem a Marií