Dopis od biskupa z Indie

KANCELÁŘ APOŠTOLSKÉHO NUNCIA, NEW DELHI, INDIA

Zdraví Vás biskup Moses D. Prakasam, biskup diecéze Nellore v Indii. Přeji si, aby nás požehnání našeho Pána inspirovalo a posílilo při zvěstování Božího království, udělování svátostí, vzdělávání chudých dětí a v další práci pro chudé a potřebné.

Především děkuji důstojnému otci Jiřímu Šlégrovi, národnímu řediteli PMD v ČR a všem lidem, kteří se podílejí na financování misií. Z celého srdce oceňuji Vaše veliké úsilí v práci pro misijní země. Srdečně děkuji Vám a všem přátelům a dobrodincům, kteří přinášejí oběti a velkoryse přispívají. Společně s bratry kněžími, řeholníky, Božím lidem a dětmi jsme šťastni, že se můžeme za lidi z ČR modlit.

Finanční podpora bude použita pro vzdělání chudých dětí, které studují v různých formačních domech a školách naší diecéze. Je to pouze vzdělání, co může změnit situaci našich lidí a naší církve. Formační domy jsou výborným místem pro studium chudých dětí. V jejich rodných vesnicích není žádná možnost studovat na střední škole. Většina studentů tedy končí svá studia ukončením základní školní docházky. V našich školách a formačních domech studuje 1500 studentů.

S ujištěním o mých modlitbách a požehnáním pro všechny lidi v ČR zůstávám Váš v Kristu

Mons. Moses D. Prakasam, biskup diecéze Nellore