Pomoc světovým misiím v roce 2022

Projekty Díla šíření víry podporované z ČR

V roce 2022 přispíváme na 41 projektů v šesti zemích na čtyřech kontinentech. Přehled všech podpořených misijních činností naleznete níže. Důležitou součástí projektů je vždy (alespoň minimální) spoluúčast místní diecéze, farnosti, komunity. Místní lidé tak postupně přebírají zodpovědnost za rozvoj svého křesťanského společenství.

V případě zájmu o bližší informace můžete kontaktovat Národní kancelář PMD.

AFRIKA

Zambie

Rok 2022, podpora 11 projektů

Diecéze: Chipata – 4 projekty

 • běžná podpora
 • podpora katechistů
 • Renovace a sanitární zařízení pro faru ve Vubwi
 • Výstavba kláštera pro sestry Panny Marie z Kilimandžára v Centru pro podporu povolání ve vesnici Lutembwe

Diecéze: Kasama – 2 projekty

 • běžná podpora
 • podpora katechistů
 • Zastřešení hlavního kostela ve farnosti Sv. Petra apoštola
 • 2. etapa výstavby fary pro farnost St. Andrew Nsumbu

Diecéze: Livingstone – 3 projekty

 • běžná podpora
 • podpora katechistů
 • rekonstrukce diecézního administrativního bloku -stavbu je potřeba uvést do provozuschopného stavu

 

ASIE

Bangladéš

Rok 2022, podpora 4 projektů

Diecéze: Mymensingh – 3 projekty

 • běžná podpora
 • podpora katechistů
 • výstavba kaple ve vesnici Kakraguni

Diecéze: Rajshahi – 1 projekt

 • Výstavba kaple ve vesnici Hasnabackpuru

 

Indie

Rok 2022, podpora 4 projektů

Diecéze: Kohima – 4 projekty

 • běžná podpora
 • podpora katechistů
 • výstavba nové fary v Centru svatého Josefa v Soungluh
 • výstavba kláštera pro sestry Nejsvětějšího Srdce Páně v Burma Camp v Dimapuru

Srí Lanka

Rok 2022, podpora 10 projektů

Diecéze: Badulla – 3 projekty

 • běžná podpora
 • podpora katechistů
 • školení: semináře/workshopy o synodálním procesu a o využití médií

Diecéze: Chillaw – 6 projektů

 • běžná podpora
 • podpora katechistů
 • školení – program na realizaci diecézního tématu
 • Rozšíření a oprava kostela ve Wattakkalliya
 • Výstavba kostela v Kalladiya
 • Výstavba kláštera pro sestry řádu Krista Vykupitele v Chilaw

 

JIŽNÍ AMERIKA

Paraguay

Rok 2022, podpora 7 projektů

Apoštolský vikariát: Chaco Paraguayo – 3 projekty

 • podpora katechistů
 • podpora misionářů v misii Tierradentro
 • podpora probíhající přípravy ministrantů a ministrantek ve farnostech

Apoštolský vikariát: Pilcomayo – 4 projekty

 • běžná podpora katechetů
 • podpora katechistů
 • podpora pastorace domorodé komunity Campo Loa
 • podpora mládeže pro službu ve vikariátu

 

OCEÁNIE

Papua-Nová Guinea

Rok 2022, podpora 5 projektů

Diecéze: Daru-Kiunga – 2 projekty

 • běžná podpora
 • podpora katechistů

Diecéze: Port Moresby – 3 projekty

 • běžná podpora
 • podpora katechistů
 • renovace kostela v Erimě