Pomoc světovým misiím v roce 2018

Projekty Díla šíření víry podporované z ČR

V roce 2018 přispíváme na 38 projektů v pěti zemích na třech kontinentech celkovou částkou 667 tisíc USD. Přehled všech podpořených misijních činností naleznete níže. V případě zájmu o bližší informace můžete kontaktovat Národní kancelář PMD.

AFRIKA

Uganda

Diecéze: Fort Portal – 2 projekty

 • běžná podpora
 • podpora katechistů

Diecéze: Lira – 2 projekty

 • běžná podpora
 • podpora katechistů

Zambie

Rok 2018, podpora 7 projektů

Diecéze: Chipata

 • běžná podpora
 • podpora katechistů
 • nákup tiskového zařízení pro Kolbe Press
 • formace diecézních kněží – duchovní + zaměřená na posílení manažerských dovedností při správě farnosti

Diecéze: Lusaka

 • běžná podpora
 • podpora katechistů
 • Radio Maria Yatsani Voice – školení pro vytváření komunikačních týmů a koordinátorů rozhlasového vysílání (zpravodajství, editace, propagace)

ASIE

Bangladéš

podpora 8 projektů

Diecéze: Mymensingh

 • běžná podpora
 • podpora katechistů
 • Výstavba kaple ve vesnici Nolgora ve farnosti Dhairpara
 • Oprava a renovace kostela Ježíše Krista Krále ve farnosti Dorgachola

Diecéze: Rajshahi

 • běžná podpora
 • podpora katechistů
 • Výstavba kaple v Kolimnagar subcentru (Je plánováno vytvořit z tohoto subcentra plnohodnotnou farnost.)
 • Výstavba fary v subcentru Chamravisa, farnosti Chandpukur

Srí Lanka

Diecéze: Badulla – 4 projekty

 • běžná podpora
 • podpora katechistů
 • budování centra sociální komunikace – mediální programy pro lepší pochopení církevní mise
 • výstavba diecézní nemocnice v Badulle (3. fáze) – Tato nemocnice zajišťuje díky bezplatné mobilní službě zdravotní péči pro venkov a oblast čajových plantáží.

Diecéze: Chilaw – 7 projektů

 • běžná podpora
 • podpora katechistů
 • komunikační centrum Sudasuna – mediální trénink, výroba pořadů
 • renovace kostela v Ratnagiriya
 • výstavba kostela v Maikkulama
 • výstavba misijního domu v Kottapitiya
 • výstavba kláštera u Mudukatuwa

 

JIŽNÍ AMERIKA

Paraguay

Rok 2018, podpora 8 projektů

Diecéze: Chaco Paraguayo

 • podpora katechistů
 • Asociace katolických komunikátorů Paraguaye – formace: formační programy pro mládež
 • Vzdělávání a podpora pastoračních aktivit pro mládež.

Diecéze: Pilcomayo

 • běžná podpora
 • podpora katechistů
 • nákup automobilu
 • pomoc pro pastoraci indigenního obyvatelstva ve vikariátu
 • pomoc pro pastoraci indigenního obyvatelstva ve vikariátu – oblast Boquerón