Pomoc bohoslovcům v misiích v roce 2020

V roce 2020 podporujeme 524 studentů, 34 formátorů  a 318 novicek a noviců v šesti afrických zemích skrze 6 podpůrných projektů.

Uganda

Diecéze: Fort Portal

Velký seminář St. Paul Kinyamasika

  • Počet bohoslovců: 204, formátorů: 15

Přispíváme na běžnou podporu studia bohoslovců.

Zambie

Arcidiecéze: Lusaka

Velký seminář St. Dominic

  • Počet bohoslovců: 126, formátorů: 14

Přispíváme na běžnou podporu studia bohoslovců.

Keňa

17 diecézí v celé zemi

  • 164 novicek, 80 noviců

Přispíváme na podporu řeholních společenství.

Jižní Súdán

Arcidiecéze: Juba

Malý seminář St. Lawrence

  • Počet studentů: 120

Přispíváme na běžnou podporu studia bohoslovců

Rwanda

Arcidiecéze: Kigali

Propedeutický seminář St. Joseph Rutongo

  • Počet studentů: 74, formátorů: 5

Přispíváme na běžnou podporu studia.

Jihoafrická republika

9 diecézí v celé zemi

  • 43 novicek, 31 noviců

Přispíváme na podporu řeholních společenství.