Přijetí objednávky

Přijali jsme Vaši objednávku misijních materiálů.