Výroční zpráva 2010

katalogové číslo: J.06.2010

Výroční zpráva přináší nejdůležitější informace o činnosti PMD – přehled projektů, finanční bilance, dárci, struktura aj.

ke stažení: stránka Výroční zprávy