MISIJNÍ KALENDÁŘ 2007

katalogové číslo: A.0.2007

BANGLADÉŠ z blízka
I ti nejchudší jsou bohatí na lásku, pohostinnost a milé přijetí. Rádi jedí třeba jen samotnou rýži, jen aby Vám připravili bohatou hostinu. Prostřednictvím tohoto kalendáře můžete nahlédnout do života místní církve, tradic národa, ale i starostí obyčejných lidí Bangladéše.

Sirotčinec Bottomley Home

Podporují Papežská misijní díla v ČR pravidelně. Tento sirotčinec mají na starosti řeholní sestry místní Společnosti Marie, Královny apoštolů (SMRA). Sirotci pocházejí z různých částí země, zvláště z vesnic arcidiecéze Dháka. Dostávají zde jídlo, oblečení, lékařskou péči, křesťanské vzdělání a formaci a opravdový domov. Některé starší dívky tady v sobě objevují povolání k řeholnímu životu. Vedoucí sirotčince píše: „Kromě vzdělání jsou sirotci zapojeni do péče o kostel, kde uklízí, zdobí oltář apod. Chlapci a děvčata se denně účastní mše svaté. Připravují liturgická čtení a zpívají. Sirotci mají opravdu nádherný sbor. Lidé si jejich zpěvu v kostele velice cení. Všechny děti jsou členy Papežského misijního díla dětí a se zájmem se účastní jeho aktivit. Nejdůležitější úkol mají během oslav Misijního dne dětí, který se slaví vždy druhou neděli v únoru. Každý měsíc pořádáme také setkání Papežského misijního díla dětí, kterých se tyto děti aktivně účastní.