Misijní magazín 10 Ukrajina

katalogové číslo: C.10

Tento Misijní magazín hovoří o historii, strádání a návratu ukrajinské řeckokatolické církve. Uvidíte také dokument obsahující unikátní záběry z Ruské státní televize o tzv. „ukrajinském holocaustu“ Stalinovy éry. Příběh o statečnosti a víře ukazuje, jak se ukrajinští řečtí katolíci nikdy nesmířili s rozpuštěním jejich církve. Jak riskovali a sloužili bohoslužby i v podzemí. Dokument zároveň zachycuje snahu o nové usmíření mezi řeckokatolickou a ortodoxní církví. Moderátorka Kateřina Jakubcová též přivítá zajímavé  hosty: P. ThMgr. Dariusze Mogielnického MSF – misionáře z Ukrajiny,  Lesyu  Kurzhiy – rodilou Ukrajinku a P. Vasyla Slyvotskyje – řeckokatolíka a biskupského vikáře pro Ukrajince v ČR.