Misijní magazín 09 Argentina

katalogové číslo: C.09

V tomto díle Misijního magazínu přijel na povídání o Argentině  Luis Péreze-Cuesta, univerzitní profesor. Přes typické argentinské jídlo se dostaneme až ke katolickým misiím. Od generální představené kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova S.M. Jindřišky Dvořákové se pak dozvíme o vizitační cestě do Rosaria. A S. M. Radima Petruchová, generální vikářka, nám prozradí vše o svých cestách v rámci argentinských misií.