Misijní magazín 05 Dobrovolníci

katalogové číslo: C.05

V dnešní době není výjimkou, že na misie odjíždějí pomáhat kromě duchovních též laici. Tématu se budeme věnovat v tomto vydání Misijního magazínu. Představíme též projekt Volontariát, v němž se mladí lidé na rok odevzdávají do služeb církvi, která je posílá do potřebných koutů naší vlasti. Zajímavé svědectví představí dívka, která jako dobrovolnice pracovala v Etiopii. Aby Misijní magazín o misionářích laicích byl kompletní, nabídneme i možnostmi, jak se jimi stát. Mezi příspěvky nebude chybět ani reportáž o Misijní neděli.