Co jsou Papežská misijní díla

katalogové číslo: B.02

Brožura stručně představuje vznik, historii, působení a význam všech čtyř Misijních děl – jejich cíle a prostředky k dosažení cílů. Je vhodná pro základní seznámení s touto problematikou.

Objednat

Počet kusů: