Vrcholí přípravy Mimořádného misijního měsíce října 2019

Papež František před dvěma lety vyhlásil Mimořádný misijní měsíc 2019. Učinil tak u příležitosti sta let od vydání apoštolského listu Maximum illud papeže Benedikta XV., který hned po první světové válce v roce 1919 upozornil církev na její misionářskou odpovědnost, kdy jediným motivem misijní činnosti má být poselství a láska Pána Ježíše, šířené svatostí vlastního života a dobrými skutky. Benedikt XV. tak položil zvláštní důraz na missio ad gentes.

Současný papež chce vyzdvihnout úlohu všech věřících v úsilí, „aby se s větší odpovědností a tvořivostí zhostili výzev, kladených dnešní misijní činností. Misie se má stát vzorcem církevního života a pastorace“. Zároveň chce členům Papežských misijních děl připomenout, že jsou „světovou sítí modliteb za misie a lásky vůči nim ze strany Petrova nástupce“.

Církev je svou podstatou misionářská a hlásat evangelium je skutečně milostí a vlastním povoláním církve. Ona sama v něm nachází svou nejvnitřnější totožnost, neboť církev existuje právě proto, aby hlásala evangelium.

Od Misijní neděle 2018 začala roční příprava na slavení Mimořádného misijního měsíce října 2019, ke které Papežská misijní díla vydala Brožuru s přípravou na MMMŘ 2019. S dalšími materiály ji najdete zde

Novým misijním materiálem pro každý den Mimořádného misijního měsíce října 2019 je brožurka Misijních úvah.Misijní úvahy můžete využít jako součást duchovních příprav na Misijní neděli a objednat si je můžete v Národní kanceláři nebo přes online katalog misijních materiálů zde. K prolistování jsou připraveny zde.

Misijní úvahy si lze bezplatně stáhnout také jako aplikaci do mobilu s operačním systémem Android. Více informací zde.

Misijni_uvahy_baner