Velikonoční přání z celého světa

Jako každý rok i letos se do Národní kanceláře Papežských misijních děl sešlo velké množství přání k Velikonocům. Ta jsou věnována všem lidem, kteří patří mezi členy, dárce a spolupracovníky PMD. Potěšte se pohledem alespoň na některá z nich a zažijte tak společenství celosvětové misijní rodiny. Upřímné díky patří samozřejmě všem, kteří jakýmkoliv způsobem vyjádřeným velikonočním přáním mysleli na Misijní díla u nás i ve světě. Některá z těchto přáníček můžete nalézt v připravovaném Misijním zpravodaji č. 18.

Přání z České republiky

Děkuji Vám za blahopřání. I vám všem pracovníkům PMD přeji požehnané velikonoce radost z dobře vykonané práce a také co nejvíce přispívatelů, aby se mohlo pomoci co nejvíce lidem. Já přispívám na více akcí a tak když dojde řada na Vás ale je toho málo. Srdečně všechny zdravím. Marcela M.

Moji milí přátelé, jsem šťastná, že mohu pomáhat a děkuji Bohu za Vás, kteří předáváte pomoc těm, kteří ji potřebují.Děkuji za přání k Velikonocům, v myšlenkách a modlitbě jsem s Vámi. Věra K.

I my věřící křesťané Vám z hloubi svého srdce přejeme, aby vzříšený Pán žehnal Vaší záslužné práci. Aby jste všude kam Vás Pán povede zasévali klid, pokoj a Lásku. S přáním požehnaných Velikonoc Váš skromný sponzor Miroslav B.

Chvála Kristu, vážení přátelé. Děkujeme za krásné přání k Velikonocům. Rovněž přejeme požehnané Velikonoce a lásku vzkříšeného Krista. Kéž je Vám silou a pomocí pro vše co konáte. Marie Š. s rodinou.

Dík za velikonoční přání. Je to tak – s vírou v definitivní Kristovo vítězství nad hříchem a nad smrtí je možné žít pokojně a radostně i v dnešním zdivočelém světě. Nestačí však o tom jen vědět, je potřeba o tom i svědčit. Občas i slovy, každodenně svým životem. Kéž nám k tomu Bůh žehná. Amen. Marie S.

Přání za Sibiře

Chvála Kristu, moc děkuji za hezký velikonoční pohled a taky přikládám přání požehnaného a radostného prožití svátku Kristova vzkříšení. Připojuji fotku našeho kostela v našem měste Abakan v autonomní republice Ruské federace Chakasie – jediného katolického kostela v celé naší republice (jihozápadní Sibiř diecéze Irkutsk) spoléhám na Vaše modlitby a zůstávám v lásce Ducha Svatého. Sestra Felicita, SSpS

Přání z Bangladéše
Vážení přátelé, přijměte srdečné pozdravy radosti a pokoje pro Vás všechny. V postní době jsme přijímali zvláštní milost, požehnání a odpuštění a byli jsme na půli cesty k Ježíšově slavnému vzkříšení. Ježíš nás vyzývá, abychom byli s ním při jeho vzkříšení. Myslím na Vás ve svých denních modlitbách, abyste mohli pocítit štěstí a radostné chvíle z Ježíšova vzkříšení. Prosím, modlete se za mě a za lidi. Bůh vám žehnej. V lásce a modlitbách, biskup Ponen Kubi csc
 
Přání z Papuy-Nové Guineje
Nebojte se .Není tu! Vstal z mrtvých, tak jak řekl! “(Mt 28,5-6)
Jaká radostná a dobrá zpráva!!! Ať tato radostná a dobrá zpráva naplní celý Váš život! Pojďme ji sdílet s ostatními, abychom všichni mohli najít klid a radost ve svých životech. Požehnané Velikonoce! S modlitbou, Valentine Gryk SVD, Národní ředitel PMD
 
Přání z Belgie
Děkuji Vám za Vaši velkorysost a za Vaše krásné přání. Ať radost a mír ze vzkříšeného Krista vždy zůstává s Vámi. Mějte požehnané Velikonoce. P. Michel Coppin sds, Národní ředitel PMD
 
Přání z Vatikánu
Mnohokrát Vám děkuji za Vaše velmi laskavé velikonoční pozdravy. Přeji Vám a Vašim spolupracovníkům velmi šťastné a požehnané Velikonoce. V Pánu, P. Fernando Domingues, mccj, generální sekretář Papežslého misijního díla sv. Petra apoštola
 
Přání z Ghany – Afrika
Kristus skutečně vstal z mrtvých Aleluja Alleluja! Díky za velikonoční přání všeho nejlepšího. Kéž vzkříšený Kristus nás i nadále spojuje ve své lásce, pokoji, moudrosti a misii. Radujte se i nadále ve zbytku období Velikonoc. P. John Addae-Boateng, Národní ředitel PMD
 
Přání z Koreje
Drazí ředitelé, veselé Velikonoce! Kéž Vám vzkříšený Pán hojně žehná a přines Vám a Vaší kanceláři spoustu štěstí. Národní kancelář PMD
 
Přání z Malty
On vstal z mrtvých. Kéž Vzkříšení našeho Spasitele je stálou připomínkou jeho lásky a zaslíbení věčného života. Mons. Salvinu Micallef, Národní ředitel PMD
Přání z Ugandy
Milí přátelé a dárci, ALELUJA, ALELUJA, ALELUJA! Příští týden začínáme naplno prožívat a slavit tajemství naší spásy. Ježíšovo vítězství je naše vítězství. „Jeho rány vás uzdravily.” (1.Petr 2,24) S vděčností i upřímností Vám děkuji a přeji radostné Velikonoce 2015, jménem všech z Národního semináře sv. Pavla. Ať máte stálou radost a pokoj. P. Lazarus Luyinda, rektor
Přání z Indie
Drazí přátelé a dobrodinci, zasílám srdečné pozdravy z Provinčního domu Don Bosko v Dimapuru v Indii! Doufám, že letošní Velikonoce přinesou naději, zdraví a štěstí každému z nás. V letošním roce papež František posílá velikonoční poselství naděje a útěchy jednotlivcům i společenstvím v tomto znění: „Kristus je nadějí a útěchou pro křesťanské komunity, které trpí především pro svou víru, diskriminací a pronásledováním… je blízko všem situacím člověka, utrpení a nespravedlnosti.“

„Jsme velikonoční lid a Aleluja je naše píseň“ – tato slova napsal velký sv. Augustin z Hippo před 1600 lety a promlouvají k lidem skrze staletí až do našich dnů. A také jak říkali církevní otcové: „Co stvořil Bůh, to může vykoupit zase jen Bůh“. Pro nás křesťany, jako velikonoční lid, je zmrtvýchvstání součástí naší lidské zkušenosti. Velikonoce oslavují Ježíšovu přítomnost v naší každodenní činnosti, našich vztazích, v radostech i bolestech světa. On je Jitřenka, On je život, On je Vykupitel, On je Spasitel, Jeho požehnání ať Vás provází Velikonocemi i nadále. S přáním lásky, pokoje a štěstí nejen o Velikonocích! Váš bratr v Pánu, P. Peter Salew, SDB

 Kostel_mesto_Abakan_ChakasieVelikonocni_prani_Malta_2015Velikonocni_prani_CR_2015