Velikonoční přání 2018

Radostné ALELUJA ať naplní naše životy
a dává nám odvahu nést radostnou zprávu o Vzkříšeném Kristu do celého světa.
Krásné a požehnané Velikonoce všem spolupracovníkům, dárcům a přátelům misií přejí
pracovníci Papežských misijních děl v České republice