Velikonoční přání 2016

Buďme radostnými svědky Vzkříšení a nesme Světlo Kristovo do celého světa!
 
Požehnané Velikonoce 2016
Vám přejí pracovníci
PMD v ČR
Velikonoční přání PMD 2016