Václav Malý: Pomoc nelze dělit na křesťany a ty druhé

„Rozhodně bychom neměli podléhat panice a ideologickému vidění,“ říká ve vztahu k imigraci Mons. Václav Malý v novém Missio Interview uveřejněném na YouTube kanálu Papežských misijních děl. „Myslím, že v evangeliu je jasně psáno, že když je někdo v nouzi, tak skrze toho člověka křesťan vnímá Boží volání a má pomoci podle svých možností. Takže opravdu nelze pomoc dělit mezi křesťany a ty druhé. Přirozeně je ale nutné zachovávat určitá bezpečnostní opatření.“

V první části rozhovoru o konkrétní pomoci blízkovýchodním křesťanům vyzývá k vřelému přijetí, ale i důležitosti podpory těch, kteří setrvávají: „Křesťané jsou na Blízkém východě nepřetržitě od druhého století, bylo by velkou tragédií, kdyby tam přestali úplně existovat,“ říká biskup Malý a dodává: „Je důležité mít otevřenou náruč, ale zároveň pomoc koordinovat s představiteli tamních církví.“ Dále vyzývá věřící, kněze, laiky i farnosti k aktivní účasti na konkrétní pomoci podle svých možností a zejména na zjemnění vyhrocených nálad ve společnosti: „Křesťané by měli prokvasit myšlení velké části české společnosti, která přijímání uprchlíků vnímá jako své velké ohrožení“.

Na otázku moderátorky ohledně vymezení křesťanů vůči náboženskému systému, který vyvrací evangelium, odpovídá: „Něco jiného je souhlas s učením islámu a něco jiného vidět konkrétního vyznavače islámu, a to já velmi rozlišuji. Je důležité vnímat jinak smýšlejícího člověka jako partnera, umět mu naslouchat.“ Zároveň upozorňuje na relativizaci pravdy a nepochopení, že k právům a svobodě patří také odpovědnost a z ní vyplývající povinnosti: „Svoboda slova má své hranice ve mně. Zesměšňovat druhého pro jeho přesvědčení je proti lidským právům.“

Mons. Václav Malý, titulární biskup marcelliánský a pomocný biskup pražský, přijal svěcení 11. ledna 1997. Za totality byl signatářem a mluvčím Charty 77. Je předsedou papežské rady Iustitia et Pax při České biskupské konferenci, která se zabývá učením církve ve veřejných věcech, dodržováním míru a spravedlnosti. Vyjma práce v církvi se také angažuje v zemích s represivními režimy, navštěvuje politické vězně i jejich rodiny. Sepisuje petice a nenásilnou formou bojuje proti tamějším režimům. Země Blízkého východu navštívil několikrát. Jeho biskupské heslo zní: „Pokora a pravda“.