Prosíme o pomoc pro Malawi

PROSÍME O POMOC PRO MALAWI!

Malawi postihly velké záplavy. Dostali jsme žádost o pomoc od malawských biskupů a z Říma od Prezidenta Papežských misijních děl arcibiskupa Giovani Pietro Dal Tosa!

“Nejsme klasickou humanitární organizací, zaměřujeme se především na dlouhodobou pomoc, ale v posledních letech se snažíme reagovat i na podobné výzvy spojené s okamžitou reakcí na katastrofu v zemích, kde působíme.  Právě do afrického Malawi povede letošní misijní a dokumentační cesta z Česka. Podporujeme tam projekty obzláště Papežského misijního díla dětí. Se záplavami jsme samozřejmě nepočítali. Budou jedním z témat, která budeme na místě řešit a budeme se snažit dokumentovat, jak to aktuálně v Malawi vypadá. Malawi patří k nejchudším zemím na světě a také místní církevní struktura je velmi chatrná a křehká. Povodně zničily i mnoho kostelů a narušily fungování farností,”  vysvětlil Proglasu národní ředitel Papežských misijních děl v ČR trvalý jáhen Leoš Halbrštát.

Vaše příspěvky a dary můžete posílat na náš účet č. 72 540 444/2700,
VS 999 – MALAWI

Všem, kteří se ocitli v nouzi, chceme pomoci finančně a posíláme jim naše modlitby!

ZA VAŠI POMOC ZE SRDCE DĚKUJEME!