Projekt měsíce května – Velký seminář St. Matthias Mulumba Tindinyo v Keni


Projekt měsíce května – pomoc do Velkého semináře St. Matthias Mulumba Tindinyo v diecézi Eldoret v Keni

Keňský seminář St. Matthias Mulumba Tindinyo patří mezi stabilní a dlouhodobé projekty podporované českými dárci PMD. V současné době v něm studuje 112 bohoslovců. Semináře v misijních zemích se vyznačují tím, že kromě standardní kněžské formace vedou budoucí kněze také k tomu, aby se uměli postarat o své živobytí a byli schopni svým budoucím farníkům poskytnout nejen duchovní podporu, ale i službu materiálního charakteru. Od drobných oprav až po odvoz do nemocnice.

K zajištění soběstačnosti jsou misijní semináře nuceny také z provozních a ekonomických důvodů.

Náklady na chod tohoto semináře – zajištění stravy, zdravotní péče, energií, knih či platů personálu – činí v přepočtu na jednoho bohoslovce přibližně 1200 amerických dolarů ročně, tedy zhruba dva a půl tisíce korun měsíčně. Polovinu této sumy zajišťuje příspěvek Papežského misijního díla svatého Petra apoštola, v jeho rámci platí závazek hmotně pomáhat všem kněžským seminářům v misijních zemích.

“Mít farmu je pro nás nutností, jinak bychom se neuživili. Do nízkorozpočtového chodu semináře by drasticky zasáhlo už jenom to, kdyby kuchyň musela kupovat maso. Všechno, co tady seminaristé dělají, má smysl pro jejich formaci, rozvíjí to jejich smysl pro spolupráci, zodpovědnost, taky je to udržuje při vnímání reality. Jsou vedeni k následování principu ‚co jste dostali, předávejte dál’.”  Vicerektor P. John Lelei

Tento projekt můžete podpořit zasláním libovolného daru na účet číslo 72 540 444/2700, variabilní symbol 30 –  KEŇA

Děkujeme!