Projekt měsíce června – Nemocnice St. John of God v Mzuzu v Malawi


Projekt měsíce června – Nemocnice St. John of God v Mzuzu v Malawi

Zdravotnické zařízení provozované Hospitálským řádem sv. Jana z Boha (Milosrdní bratři) v severní hornaté oblasti Malawi patří svým zaměřením na handicapované klienty mezi ojedinělé projekty v zemi. Tato misijní stanice nabízí díky podpoře Papežského misijního díla dětí dostupné odborné vyšetření, poradenství, vzdělávací kurzy, rehabilitační programy i kompenzační pomůcky. Instituce zajišťuje dětem s handicapem také denní svoz autobusem z přilehlého okolí. Bratři rovněž pravidelně navštěvují rodiny na periferiích. Pro mnoho z nich je jejich přítomnost nadějí, perspektivou a především cestou ze společenské izolace.

Základna všech aktivit pro handicapované se nachází nedaleko centrálního tržiště v Mzuzu. Do areálu navzájem propojených cihlových domků se vejde nemocnice, speciální škola, učňovské středisko i zázemí pro rodinnou terapii. Dítě, které se dostane do zdejšího systému, najde péči od novorozeneckého věku přes školní docházku až po získání kvalifikace v krejčovské dílně, kuchyni či na stavbě.

Tento projekt můžete podpořit zasláním libovolného daru na účet číslo 72 540 444/2700, variabilní symbol 40 –  MALAWI.

Děkujeme!