PMD získala ochranné známky pro své aktivity

RegisteredTMV listopadu 2013 získala Papežská misijní díla ochranné známky pro své tvořivé aktivity. Registrovanou obchodní značkou tedy nyní jsou Misijní štrúdlování®, Misijní jarmark®, Misijní koláč®, Pohled pro misie® a Jeden dárek navíc®. Ochranná známka pro tyto názvy znamená, že je možné je používat jen ve spojení s aktivitami Papežských misijních děl, nikoliv v dalších případech.

Žádost o ochranu svých tradičních aktivit podala PMD po několika letech zkušeností, kdy byly pod těmito názvy pořádány různé akce, ať už fyzickými či právnickými osobami, často v dobré víře, které však neměly s podporou papežských misií nic společného. Docházelo tak ke zbytečnému matení občanů, kterému, jak doufáme, tímto krokem bude zabráněno.

Papežská misijní díla stála u zrodu těchto aktivit, proto mám radost, že v rámci PMD máme teď výhradní právo tato označení používat. Na naši žádost Úřad průmyslového vlastnictví zmiňované ochranné známky Papežským misijním dílům schválil a zaregistroval. Plyne z toho ochrana před možným narušováním našich práv a záruka, že i výtěžek podpoří výhradně projekty a práci PMD,” říká Národní ředitel PMD P. Jiří Šlégr.