PMD na Dnech víry v Praze

V rámci Dnů víry, které se uskutečnily ve dnech 30.5.- 6.6. po celé Praze a jejichž smyslem bylo přiblížit křesťanství nejširšímu okruhu spoluobčanů, se zapojila také Papežská misijní díla.

P. Karel Soukal diecézní ředitel pro apoštolský exarchát ve spolupráci se svými farníky vytvořil u kostela Nejsvětější Trojice blízko stanice metra Národní třídy koutek informující kolemjdoucí o činnosti PMD.

Farnost sv. Ignáce ve spolupráci s PMD vytvořila víkendovou akci pro rodiny s dětmi nazvanou Missionland. Po projíti branou z Ječné ulice do farního dvora se účastníci ocitli ve světě misií. Mohli pak svou aktivitou vycházející z toho, co misionáři potřebují umět, přispět k vytvoření kostela a nemocnice. Současně se tak dověděli mnoho o misiích. Dokončení stavby se nakonec podařilo a podílelo se na ní více než 500 dětí. Další akcí byly rozhovory o víře na ulici, které vedla v tzv. “létacích stanech” SM. Angelika, SCB, arcidiecézní ředitelka. Jeden z rozhovorů se týkal misijní práce sestry Veroniky v Senegalu. Při nich také zazněla hymna PMDD v podání dětského sboru ZŠ sv. Voršily.

WP_20150603_16_26_55_ProIMG_0810

 20150604_150302IMG_0749