12. Národní misijní rada

Národní misijní rada se letos konala od 23. 4. do 24. 4. 2017 na Erlebachově boudě ve Špindlerově Mlýně. Tato rada se schází jednou ročně a je vedena otcem arcibiskupem Janem Graubnerem, předsedou Komise ČBK pro Charitu a Rady pro misie. Jeho kancléřem pro konání Národní misijní rady je národní ředitel Papežských misijních děl jáhen Leoš Halbrštát. Letošního setkání se účastnili zástupci Papežských misijních děl, Charity ČR, Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka, Misijní společnosti sv. Vincence de Paul, Společnost dcer křesťanské lásky, Salesiánské asociace Dona Boska, z. s., SADBA, Kongregace misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné a Společenství pomocníků řádu sv. Lazara a Nadačního fondu solidarity s chudými třetího světa MATRI.

Pondělní program byl zahájen mší svatou, po které se účastníci věnovali závěrům ze zasedání rady z minulého roku, hodnocením jejich misijních aktivit a prohloubení spolupráce na poli dobrovolnictví. Jednotliví účastníci rady seznámili se svými misijními projekty a možnostmi konkrétní pomoci. Papežská misijní díla prohloubila svou spolupráci s Charitou ČR a jednotlivými řeholními řády a národní ředitel seznámil s konkrétními rozpracovanými projekty v zahraničí. Kladně byla hodnocena práce dětí a dospělých v Papežském misijním díle dětí, výchova těch nejmladších k solidaritě a k dobrovolným aktivitám pro druhé. Budou se hledat další možnosti pro PMD, řeholní společnosti a další instituce pro vstupy do škol. Projekt týkající se mapy pomoci prezentovaný na webu církev.cz který ukazuje, kam se z České republiky v rámci katolické církve dostává pomoc do zahraničí, je vždy do konce března aktualizován. Na této mapě mají své projekty PMD na pomoc potřebným v 11 zemích světa – Bangladéš, Srí Lanka, Filipíny, Uganda, Zambie, Keňa, Guyana, Papua-Nová Guinea, Sýrie, Nigérie a Tanzánie.