PMD na Československém setkání koordinátorů Pastorace povolání na Velehradě

Ve dnech 23. – 26. 1. 2017 proběhlo na Velehradě Československé setkání koordinátorů Pastorace povolání, kterého se za Papežská misijní díla v ČR zúčastnil národní ředitel ICLic. Mgr. Leoš Halbrštát. Ve svém vystoupení mimo jiné zdůraznil důležitost Papežské misijní unie a pozval přítomné ke členství v PMU. Úkolem Papežské misijní unie je informovat a misijně formovat kněze, členy zasvěceného života a sekulárních institutů, kandidáty na kněžství a k zasvěcenému životu, stejně jako i laiky, kterým byla svěřena biskupem kanonická mise, aby se podíleli na pastorační službě v církvi.
Hlavním přednášejícím na setkání byl P. Ján Kušnír, verbista ze Slovenska, téma setkání: Na počátku (povolání)…je rodina.
Na fotografiích je také Mons. Josef Kajnek, biskup královéhradecký zodpovědný za PP při ČBK a S. M. Vincenta Kořínková, SCB, výkonná sekretářka PP v ČR.

083 082 084 006 068