PMD na 9. celonárodním setkání koordinátorů pastorace povolání

Na Velehradě se ve dnech 25. – 28. ledna 2016 uskutečnilo 9. celonárodní setkání koordinátorů pastorace ​povolání na téma: “Jak zprostředkovat povolání, když ani křesťanství není žité?” Jak pomáhat věřícím katolíkům v prohlubování víry? Z víry přece vyrůstá povolání… Přednášejícími pro tento rok byli českobudějovický biskup Pavel Posád, P. Ján Kušnír, SVD (Společnost Božího Slova) a P. Vít Zatloukal. P. Libor Všetula se zabýval otázkou, jak oslovit mladé lidi např. skrze filmy, byl zde přítomen i pomocný biskup královéhradecké diecéze Mons. Josef Kajnek, který má s pastorací povolání má mnohaleté zkušenosti.
Za Papežská misijní díla se setkání účastnil národní ředitel PMD v ČR Leoš Halbrštát. Ve svém vystoupení hovořil o významu papežských misií, zvláště Papežské misijní unii, která je srdcem a duší ostatních misijních děl a jejímiž členy jsou na celém světě desetitisíce kněží a řeholníků. Je proto důležité, aby i u nás bylo zapojení do PMU větší jak ze stran kněží a řeholníků, tak laiků a všech, kteří pomáhají druhým v prohlubování víry. Každý z přítomných dostal misijní materiály, aby se mohli blíže seznámit s problematikou misijní práce. Každý den byl naplňován modlitbou za nová povolání a slavením Eucharistie buď v kapli nebo v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje.

Velehrad a Velehrad b Velehrad c Velehrad d Velehrad g Velehrad j Velehrad h Velehrad k Velehrad ch Velehrad i