Misijní neděle v Českobudějovické diecézi

Milevsko, Pacov, Třeboň, Pelhřimov, Majdalena, Jindřichův Hradec, Vodňany, Skočice, Jistebnice, Klokoty, Kaplice, katedrála sv. Mikuláše i Srí Lanka, Tanzánie, Zambie, Sýrie, Pákistán… Vzdušné nebeské spojnice mezi těmito místy bychom si mohli představit v neděli 21. října jako přeplněné daty. Běžná velikost datového přenosu tentokrát možná byla na svém maximu, ale spojení jistě nebylo přetíženo, spíše mu byly vlity nové síly.

Dělo se totiž to nejkrásnější, co v církvi můžeme zažít. Byla propojena modlitbou a vzájemnou pomocí. Finanční pomocí sbírky Misijní neděle jsme vyjádřili, že spolu s apoštolem Jakubem vyznáváme podstatu naší víry: “Když bratr nebo sestra nebudou mít do čeho se obléci a budou mít nedostatek denní obživy, a někdo z vás jim řekne: ´Tak s Pánem Bohem! Zahřejte se a najezte se´- ale nedáte jim, co potřebují pro své tělo, co je jim to platné? Stejně tak je tomu i s vírou: když se neprojevuje skutky, je sama o sobě mrtvá.”

Na tomto místě zaslouží poděkování všichni ti, kdo se stali misionáři ve svých farnostech. Dělo se tak krásnou misijní výzdobou kostelů, přinášením obětních darů a přímluv za potřeby lidí v misiích, Misjními jarmarky, koláči či benefičními koncerty, letos nechyběly ani besedy o misiích ve farnostech nebo ve školách. A především kněžím, kteří se svou obětí mše svaté do oslav Misijní neděle zapojili, upřímné díky!

Pro ilustraci uvádíme text od organizátorů z Třeboně: Oslavu Světového dne misií během Misijní neděle, která letos připadla na 21.10.2018, jsme v kostele Panny Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni využili k zorganizování Misijního jarmarku. Stoly byly obtěžkány misijními materiály, výrobky dětí z Misijního klubka a také množstvím koláčů, ze kterých jsme připravili misijní balíčky. Nechyběly ani slané dobroty třeba v podobě chlebíčků. Za jejich přípravu srdečně děkujeme obětavým ženám z farnosti. Děti se po evangeliu oblékly do misijních triček a v hojném počtu se s nadšením zúčastnily obětního průvodu, ve kterém přinášely dary za jednotlivé kontinenty. Po mši byli všichni pozváni do křížové chodby na misijní jarmark. Obavy, že zbude nějaké jídlo, se nenaplnily a všechny dobroty se prodaly. Štědrým dárcům děkujeme za jejich finanční příspěvky.

V českobudějovické diecézi jsme tak důstojně vstoupili do Přípravného roku k Mimořádnému misijnímu měsíci říjnu 2019, vyhlášenému papežem Františkem.