Mešní intence misionářům – vzpomeňme během postní doby a Velikonoc na kněze v misiích

„Radost z konání dobra je jediným opravdovým štěstím.“ Lev Nikolajevič Tolstoj

Vzpomeňme během postní doby a Velikonoc na kněze v misiích a věnujme jim mešní intence.

Pokud chcete smysluplně pomoci kněžím v misiích, můžete nechat odsloužit mši svatou v misijních krajinách na svůj úmysl. Psaný text úmyslu se nepředává. Mše svaté jsou slouženy na úmysl, který zná Bůh a osoba, která intenci věnovala.

Pro opravdovou pomoc je dobré na 1 intenci přispět alespoň 250 Kč.

Mešní intence je pro kněze v misiích často jediný způsob příjmu, protože nedostává žádný plat a musí si vystačit z darů dobrodinců. Často také překonává velké vzdálenosti a do některých farností se dostane jen několikrát za rok. Rovněž musí řešit problémy bídy, nemocí, hladu i pronásledování a často z přijatých darů pomáhá chudým.

Intence jsou předávány vždy do nejchudších oblastí v misiích, kam Papežská misijní díla z ČR pomáhají. Země vybírá Národní kancelář PMD.

Kam peníze na mešní intence misionářům poslat?

Adresa: Papežská misijní díla, Na Kropáčce 30/1, Hradec Králové 500 03

Číslo účtu: 72540444/2700, Variabilní symbol: 321, Specifický symbol: členské číslo, pokud máte. Do zprávy pro příjemce uveďte počet intencí.

Za jakoukoliv pomoc upřímně děkujeme!

Pro usnadnění administrativy a komunikace ohledně darů je dobré, když se dárce přihlásí jako člen PMD do programu „Dárcovství“. Výhodou členství je snazší identifikace dárce a zpětná vazba (informace o přijetí daru). Za dary (kromě mešních intencí) lze členům automaticky vystavovat potvrzení o přijetí platby. Každý člen PMD také 2x ročně dostává Misijní zpravodaj a je za něj denně sloužena mše svatá ve vatikánské bazilice sv. Petra.