Kalendář pro děti Misijní říjen 2016

Říjen je měsíc, ve kterém slavíme Světový den misií, u nás známý pod názvem Misijní neděle. Tento den slavíme vždy předposlední neděli v říjnu a je spojen s finanční sbírkou na podporu projektů Papežského misijního díla šíření víry. Letos je Misijní neděle 23. října.

Během tohoto měsíce se intenzivněji modlíme za lidi v misiích, za misionáře a za všechny, kteří v jakýchkoli podmínkách šíří Kristovu lásku svým chováním a svou činností a hledáním dobra pro druhého.

Papež František ve svém Poselství ke Světovému dni misií píše: Na mnoha místech začíná evangelizace výchovnou činností, jíž misijní dílo věnuje své úsilí a čas jako milosrdný vinař z evangelia (srov. Lk 13,7-9; Jan 15,1) a trpělivě očekává plody po letech pomalé formace; tak se utvářejí lidé schopní evangelizovat a přinášet evangelium tam, kde by se uskutečnění něčeho takového nečekalo. Církev lze označit jako „matku“ i pro ty, kdo mohou zítra dospět k víře v Krista. Toužebně si přeji, aby se svatý Boží lid cvičil v mateřské službě milosrdenství, jež tolik napomáhá k tomu, aby se s Pánem setkaly a zamilovaly si ho i národy, které ho dosud neznají. Víra je totiž Božím darem a nikoli plodem prozelytismu; avšak roste díky víře a lásce evangelizátorů, kteří jsou Kristovými svědky. Kráčet po cestách tohoto světa znamená pro Ježíšovy učedníky mít lásku, jež neměří, ale spíše se snaží mít ke všem míru lásky Pánovy. Hlásáme ten největší a nejkrásnější dar, který nám On dal – jeho život a jeho lásku. 

K tomuto hlásání jsme povoláni všichni a chceme k tomu vést i naše děti. Proto jsme opět připravili pro malé misionáře a děti z Misijních klubek kalendář, nazvaný Misijní říjen 2016. Můžete si ho vytisknout ve dvou variantách. V černobílé variantě mohou děti po splnění úkolu jednotlivé dny s obrázky vybarvovat. Rodiče, katecheté a vedoucí Misijních klubek mohou dětem s jednotlivými úkoly pomáhat, upravit je podle možností a situace v rodině nebo škole.

Přejeme Vám hodně radosti s kalendářem!

misijni_kalendar_smallerweb

 

 

 

misijni-rijen-2016-bar