Jednání Národní rady PMD v Hradci Králové

V Národní kanceláře Papežských misijních děl (PMD) v Hradci Králové proběhlo 14. září 2017 pravidelné zasedání Národní rady PMD, kterého se zúčastnili diecézní ředitelé Čech a Moravy a byla představena nová diecézní ředitelka v olomoucké arcidiecézi RNDr. Olga Loučková.

V první části jednání představil národní ředitel Leoš Halbrštát aktuální projekty, kterými PMD v České republice podporují misie ve světě. Tato finanční pomoc je rozdělena na tři oblasti: péče o děti, bohoslovce a světové misie: V letošním roce míří tato pomoc celkem do 13 zemí světa, kterými jsou Uganda, Keňa, Tanzánie, Zambie, Malawi, Sýrie, Bangladéš, Filipíny, Srí Lanka, Papua-Nová Guinea, Guyana, Paraguay, Myanmar.

Počet členů v členských aktivitách PMD Misijním klubu, Misijních klubkách v rámci Papežského misijního díla dětí (PMDD), Adoraci pro misie, Misijní růži, Dárcovství a Misijní unie přibývá. 

V odpolední části zasedání byly prezentovány nové misijní materiály: nový stolní Misijní kalendář na rok 2018, Misijní zpravodaj č. 22, materiály pro slavení Misijní neděle, nové letáky pro Papežské misijní dílo dětí, členské průkazky, speciální vydání časopisu Tarzicius, který je celý věnovaný misiím a zemím, kde PMD pomáhají. Pro děti se připravuje kalendář Misijní říjen a misijní omalovánky. Tyto materiály mají pomoci těm nejmenším lépe prožívat misijní měsíc říjen, ve kterém slavíme Světový den modliteb za misie.

Třetím rokem pokračuje natáčení pravidelného měsíčníku PMD Missio magazín informující o aktualitách a aktivitách této misijní organizace. Jeho součástí je Missio interview s některou z významných osobností, filmový dokument natočený v některé ze zemí, kde papežské misie působí a pomáhají a reportáže z práce PMDD. Missio magazín je vysílám na Tv Noe a premiéra zářijového pořadu je plánována na 23. září 2017.

Na setkání byla též zmíněna důležitost využívání sociálních sítí jako je Facebook či Twitter k šíření informací mezi veřejností a misijního kina: http://kino.misijnidila.cz/

Na začátku června zastupoval národní ředitel PMD světové setkání národních ředitelů, kterým je Generální shromáždění papežských misií v Římě, zakončené audiencí u papeže Františka. Z proběhlých akcí bylo kladně hodnoceno celostátní setkání dětí z Papežského misijního díla dětí na Erlebachově boudě v Krkonoších, účast na Národní pouti na Velehradě a na Dni rodin v rámci Celostátního setkání mládeže v Olomouci.

Nejbližší připravovanou akcí pro všechny diecéze je již šestý Misijní den 2017 ve farnosti Choceň 23. září. Událostí, na kterou se jednání Národní rady
soustředilo, je Světový den modliteb za misie (Misijní neděle) spojený s finanční sbírkou. Bude probíhat ve všech farnostech světa 22. října 2017.

Celé setkání provázely společné modlitby a slavení mše svaté v kostele Nanebevzetí Panny Marie, kterou sloužil P. Karel Soukal, diecézní ředitel pro Apoštolský exarchát.