Jan Graubner: Byl jsem obdarován a nemohu si to nechat pro sebe

Katolická církev prožívá Svatý rok milosrdenství. Jak by se měl projevit v misijní činnosti? Daří se katolické církvi u nás pružně reagovat misijní aktivitou na měnící se společnost? Jak konkrétně žít odpuštění a milosrdenství ve vztahu ke křesťanům z jiných církví a společenství? Tyto a další otázky před olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera klade Kateřina Rýznarová.

Interview 1Interview 2 Interview 3