GENERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL 2014 – Řím

Již tuto neděli odlétá Národní ředitel PMD P. Jiří Šlégr do Říma, kde se uskuteční ve dnech 5. – 10. května 2014 pravidelné Generální shromáždění Papežských misijních děl (PMD). Jedná se o pracovní setkání všech Národních ředitelů PMD z jednotlivých kontinentů. Shromáždění zahájí prefekt Kongregace pro evangelizaci národů kardinál Fernando Filoni. Poté vystoupí president PMD a pomocný sekretář Kongregace pro evangelizaci národů Mons. Protase Rugambwa. Na programu bude úvodní studijní část, která bude letos mimo jiné zaměřena na nová paradigmata missio ad gentes a revize stanov PMD (ve světle učitelského úřadu a praxe církve). Poté přijde na řadu aktuální přehled činnosti PMD, který přednesou příslušní generální sekretáři. Za Papežské misijní dílo sv. Petra apoštola to bude P. Fernando Domingues, za Papežské misijní dílo dětí Dr. J. Baptistine a za Papežskou misijní unii P. Vito Del Prete, PIME. Českou republiku zde bude zastupovat P. Jiří Šlégr, Národní ředitel Papežských misijních děl. Generální shromáždění bude samozřejmě též schvalovat projekty na pomoc chudým misijním oblastem světa. Prostor bude dán k představení aktuální misijní situace ve světě, prohloubení vzájemné spolupráce, setkávání v rámci kontinentů a řešení naléhavých problémů. V programu se počítá se sobotní audiencí u Svatého otce Františka. P. Jiří Šlégr mu kromě pozdravů za Českou republiku předá také dárek – knihu s názvem: Jak děti pomáhají Svatému otci a dětem v misiích. Publikace obsahuje 86 obrázků s misijními citáty, které namalovaly děti z 19 Misijních klubek, dalších společenství a rodin.