Evropské setkání Papežského misijního díla dětí – CEME 2016 v Chorvatsku

Ve dnech 6. – 9. 3. 2016 se v chorvatském Zadaru konala Evropská konference Papežského misijního díla dětí (CEME). Heslem letošního setkání byl úryvek z Matoušova evangelia “On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku, odešel…” (Mt 2,14).

Konference, která probíhá každé dva roky, se zúčastnili národní ředitelé a pracovníci Papežských misijních děl z 19 evropských zemí.

Českou republiku zde zastupovali národní ředitel PMD Leoš Halbrštát, diecézní ředitelka PMD v královéhradecké diecézi Bronislava Halbrštátová a asistentka národního ředitele PMD Julie Němcová.

Na programu byly přednášky, práce ve skupinách, prezentace činnosti Papežského misijního díla dětí (PMDD) a misijních materiálů jednotlivých zemí. Večery byly věnovány společnému slavení liturgie a seznámení se s činností chorvatského PMDD v Zadaru.

Pondělní program byl zahájen modlitbou a písní, kterou připravili zástupci z České republiky. Přednášku na téma Výzvy pro naši práci vyplývající z života mladých uprchlíků a jejich rodin v Evropě i na celém světě přednesl Markus Offner, prezident CEME. Po přednášce následovala skupinová diskuse. Odpolední program otevřely prezentace činnosti PMDD v Maďarsku, Švýcarsku a České republice. Naše prezentace byla obohacena ukázkami prací misionářů z PMDD u nás, o které byl mezi přítomnými velký zájem a mezi prezentovanými novými materiály zaujala i Křížová cesta pro malé misionáře od T. Velzela. Poté prezident CEME pokračoval přednáškou na téma Rodinný život a zkušenosti dětí – co to znamená pro naši budoucí misijní práci a předávání víry. Následná práce ve skupinách pak prohloubila uvedené téma.

Večer si účastníci prohlédli historickou část města a zúčastnili se slavnostní bohoslužby v katedrále sv. Anastázie, kterou celebroval arcibiskup Mons. Želimir Puljic.

Úterý bylo zahájeno společnou modlitbou vedenou zástupci Švýcarska. Přednášku na téma Vzdělávání dětí pro misijní práci přednesla Snježana Mališa z Chorvatska. Práce ve skupinách na téma Práce s dětmi byla zaměřena na kreativitu, pedagogiku a psychologii. Odpolední program pokračoval v zadarské farnosti sv. Antonína z Padovy, kde vystoupily děti z Papežského misijního díla dětí se svým představením a s loutkovým divadlem inspirovaným Chvalozpěvem stvoření svatého Františka z Assisi. Následovala mše svatá, jejímž hlavním celebrantem byl apoštolský nuncius v Chorvatsku arcibiskup Alessandro D’Errico.

Ve středu dostala slovo generální sekretářka Papežského misijního díla dětí ve Vatikánu Dr. Baptistine Ralamboarison. Hovořila mimo jiné i o aktuálních projektech Papežského misijního díla dětí a otázkách spojených s činností tohoto díla. Program celé konference byl uzavřen sdílením a informacemi o příštím setkání.

CE 2 CE 3 CE 4 CE 5 CE 6 CE 7 CE 8 CE 9 CE 10 CE 11 CE 13 CE 14 CE 15 CE 16 CE 17 CE 18 CE 20 CE 19 CE 21 CE 22 CE 23 CE 24 CE 25 CE 26 CE 27 CE 28 CE 29 CE 30 CE 31 CE 32 CE 33 CE 34 CE 35 CE 36 CE 38 CE 40 CE 39 CE 41 CE 42 CE 43 CE 44 CE 12 _DSC0663 CE 46 CE 45 CE 47 CE 48 CE 49 CE 50 _DSC0676