Evropské setkání národních ředitelů PMD v Rumunsku

Ve dnech 5. – 10. 3. 2017 proběhlo v Rumunsku Evropské setkání národních ředitelů Papežských misijních děl.

Do kláštera Karmelitánů ve Snagově, poblíž hlavního města Rumunska Bukurešti, se sjeli zástupci z 16 zemí Evropy: Švýcarska, Francie, obou Národních kanceláří Německa, Malty, Anglie, Slovinska, Rakouska, Polska, Slovenska, České republiky, Maďarska, Portugalska, Belgie, Itálie a Rumunska. V průběhu zasedání přicestoval i národní ředitel PMD v Holandsku. Českou republiku zde zastupoval národní ředitel jáhen Leoš Halbrštát.

Kongregaci pro šíření víry v Římě reprezentoval generální sekretář Papežské misijní unie P. Fabrizio Meroni, který již první den zasedání hovořil o reorganizaci sekretariátu Papežské misijní unie (PMU), která v loňském roce slavila 100. výročí svého založení. Dalším přednášejícím byl rektor semináře v Iasi P. Farcas Benone. Téma jeho přednášky bylo Ad gentes (dekret o misijní činnosti církve) v Kodexu církevního práva. Prof. Dr. P. Wilhelm Danea hovořil o nové evangelizaci migrantů a biskup Iasi Mons. Aurel Perca o misiích v Rumunsku.

Druhý den setkání byl věnován fundraisingu a organizaci Misijní neděle a také prezentacím z jednotlivých zemí. Velkému zájmu se těšil promítnutý český videoklip k Misijní neděli. Úterní den byl zakončen mší v katedrále sv. Josefa v Bukurešti, které předsedal bukurešťský arcibiskup Mons. Ioan Robu.

Středu prožili národní ředitelé poznáváním hlavního města Rumunska Bukurešti, návštěvou muzeí a dalších památek. Vyvrcholením dne bylo setkání s apoštolským nunciem v Rumunsku, kterým je Mons. Miguel Maury Buendia a návštěva řeckokatolickébo biskupa v Bukurešti Mons. Mihai Fratili. U obou setkání nechyběla srdečná a živá diskuse všech přítomných.

Čtvrtek patřil dalšímu pracovnímu jednání, výměně zkušeností a myšlenek, jak rozvíjet a aktualizovat činnost Papežských misijních děl v Evropě. Na programu byla také volba delegáta evropské skupiny PMD na zasedání světové rady Papežských misijních děl.

Celý týden provázela každodenní společná modlitba