Evropské setkání národních ředitelů Papežských misijních děl v Nizozemsku

V nizozemském Amsterdamu proběhlo od 12. do 15. března 2019 Evropské setkání národních ředitelů Papežských misijních děl (PMD), jehož hlavním organizátorem byl v letošním roce národní ředitel PMD v Nizozemsku P. Eduard Kimmel. Jednání se zúčastnilo 15 národních ředitelů PMD Evropy a  Generální tajemník Papežského misijního díla Sv. apoštola Petra v Římě P. Guy Bognon, PSS, který přivezl pozdravy od Prefekta Kongregace pro evangelizaci národů kardinála Fernanda Filoniho. Českou republiku na jednání reprezentoval národní ředitel PMD jáhen Leoš Halbrštát.
Na úvod jednání zazněla teologická reflexe na biblickém podkladě o sv. Pavlovi. Dále byli prodiskutovány tyto okruhy: zahraniční versus domácí misie v Evropě, zkušenosti s novými marketingovými nástroji, spolupráce mezi jednotlivými kancelářemi na evropské úrovni, důležitost marketingových zdrojů, jako je logo,  propagační materiály a moderní komunikační cesty. Přednášejícími byli P. Karl Wallner, Di. Martin Brunner, Christophe Sevenster a P. Guy Bognon, Generální tajemník PMD SPA.
Na závěr byla diskuze nad dopisem zaslaným prezidentem Papežských misijních děl v Římě arcibiskupem Giovani Pietro Dal Tosem o budoucnosti Papežských misijních děl.
Celé setkání provázely každodenní společné modlitby a mše svaté. Středeční bohoslužba s otcem biskupem se uskutečnila v Kapli Beguinage na připomenutí zázraku, jenž se zde udál v roce 1345.
Národní ředitelé také navštívili amsterdamské Městské muzeum, ve kterém nizozemský národní ředitel přednášel na téma “Papež František – misionářský papež”. Je třeba, aby se Církev, zvláště u nás v Evropě, vrátila k misijnímu poslání, na které se zapomíná, a proto je také papežem Františkem vyhlášen Mimořádný misijní měsíc říjen 2019, jehož přípravou by měl každý pokřtěný intenzívně žít.
Ředitelé si vyměnili zkušenosti z práce ve svých Národních kancelářích PMD i názory na současnou problematiku v církvi.