Den modlitby a postu za zabité misionáře – 24. březen

24. března si připomínáme Den modlitby a postu za zabité misionáře. Za datum je zvoleno výročí zavraždění salvadorského arcibiskupa Óscara Romera, který byl 23. 5. 2015 blahořečen. Óscar Romero, který se stavěl na stranu tamějších chudých, byl v San Salvadoru při slavení mše svaté 24. 3. 1980 zavražděn. Právě datum jeho smrti bylo následně mladými lidmi z Papežských misijních děl zvoleno za den konání Dnu modliteb a postu za zabité misionáře.

Každoročně vydává Agentura Fides na počátku roku seznam pastoračních pracovníků, kteří byli v roce předchozím násilně připraveni o život. Jejich jména spolu s dostupnými informacemi o jejich životech si 24. března v Den modlitby a postu za zabité misionáře připomínáme.

Podle Agentury Fides bylo v průběhu roku 2015 po celém světě zavražděno celkem 22 církevních pracovníků, tj. o čtyři méně než v roce 2014. Již sedmý rok po sobě je nejvíce násilným místem s extrémně vysokým počtem zabitých pracovníků pastorační péče Latinská Amerika. Za posledních patnáct let (2000-2015) bylo ve světě usmrceno celkem 396 církevních pracovníků, včetně pěti biskupů. V roce 2015 přišlo ve své službě násilně o život 13 kněží, 4 řádové sestry a 5 laiků.

Podrobnější informace (přehled podle kontinentů a okolnosti smrti) zabitých misionářů najdete zde: http://old.missio.cz/statistiky/martyrologie/martyrologie-2015/
Tento seznam je však jen částí dlouhého seznamu dalších neznámých lidí, těch, kteří v mnoha koutech světa trpí, a dokonce i platí svými životy za víru v Krista: „Zamysleme se nad životy našich křesťanských bratří a sester, kteří trpí pronásledováním pro svou víru. Je jich tolik. Možná více než v minulých stoletích. Ježíš je s nimi. My jsme s nimi spojeni našimi modlitbami a láskou; obdivujeme jejich odvahu a svědectví. Jsou našimi bratry a sestrami, kteří v mnoha částech světa trpí za svou věrnost Ježíši Kristu.“ (papež František, Angelus 17. listopadu 2013)
Připomeňme také z poslední doby smrt Misionářek Lásky a jejich svěřenců v Jemenu.
Papež František řekl, že čtyři sestry, které odmítly odejít ze svého působiště a zůstaly v tomto islámském státě jako poslední misionářky, jsou novodobé mučednice. „To jsou mučedníci dneška! Neobjevují se na obálkách časopisů, nejsou tématem zpravodajství. Prolévají svoji krev za církev. Jsou to oběti těch, kdo tento útok spáchali, jakož i lhostejnosti, oné globalizace lhostejnosti, která se nestará. Matka Tereza ať doprovodí do ráje tyto své mučednické dcery lásky a přimlouvá se za pokoj a posvátnou úctu k lidskému životu.“

Prosme tedy Boha, aby pomáhal všem misionářkám, misionářům a křesťanským komunitám, které žijí a pracují v oblastech zasažených válkou, jsou vystaveni teroru a pronásledování.

V níže uvedených dokumentech ke stažení naleznete křížové cesty a další informace, které mohou posloužit jako inspirace k prožití tohoto dne.

Fotografie0103 mis.muc kena2014_IMG_4553