99. plenární zasedání ČBK ve Špindlerově Mlýně

V kostele sv. Petra ve Špindlerově Mlýně slavili 14. 10. 2014 čeští a moravští biskupové mši svatou, která byla nedílnou součástí jejich 99. plenárního zasedání na blízké Erlebachově boudě. Hlavním celebrantem bohoslužby v den památky sv. Kalista byl biskup Jiří Paďour, kázání na téma svoboda se ujal biskup Pavel Posád. Přítomna byla také  vzácná návštěva z Irska: generální sekretář P. Patrick Daly.  Toto společenství zde nejen vyprošovalo milosti pro členy místní farnosti či aktivity Papežských misijních děl, ale i ochranu pro všechny návštěvníky hor, a to zvláště u sv. Vavřince, patrona Krkonoš a misií, a sv. Anny, patronky hor Orlických. Papežská misijní díla, která mají ve Špindlerově Mlýně své sídlo, připravila pro mši svatou přímluvy a obětní průvod. Zástupci PMD přinášeli např. obraz slunce z hedvábí, misijní růženec a  symbol Církve: loď ozdobenou květy v misijních barvách všech kontinentů.

Na webových stránkách Tiskového střediska České biskupské konference naleznete pod tituly “Biskupové míří do Krkonoš” a “Biskupové vyzývají k podpoře pronásledovaných křesťanů” další informace o celé akci.

Fotogalerii ze zasedání ČBK a z oslav mše svaté v kostele sv. Petra ve Špindlerově Mlýně najdete v odkazech nebo na stránkách: https://www.facebook.com/tscbk