230 let od narození zakladatele PMDD

PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO DĚTÍ (PMDD) je oficiální organizací katolické církve, která je součáPMDDstí Papežských misijních děl. Heslem PMDD je „Děti pomáhají dětem“. Na celosvětové rovině tato organizace povzbuzuje děti ke starosti o misie, a to modlitbou, vzdělávacími aktivitami, finančně a stáváním se misionáři druhých. PMDD podporuje duchovní i hmotné potřeby dětí. Dnes je přítomno v cca 130 zemích světa, jsou do něho aktivně zapojeny i děti z chudých misijních zemí. Počet dětí v jednotlivých projektech bývá od několika desítek do mnoha tisíc. Finanční podporou přes 3 500 projektů v Africe, Asii a Latinské Americe posílá PMDD z celého světa pomoc pro více než 4 miliony chudých dětí. Projekty zahrnují školy a mimoškolní asistenci nejchudším rodinám, katechetickou a komunitní pomoc v odlehlých oblastech, základní zdravotnickou pomoc a další.

Zakladatelem PMDD byl Mons. Charles August Marie De Forbin-Janson.                

3. listopadu letošního roku si připomínáme 230 let od jeho narození.  Jen v krátkosti z jeho života:

  • Narozen 3. listopadu 1785 – Paříž, Francie.
  • Ve velmi mladém věku vstupuje do semináře sv. Sulpicia a chce být misionářem.
  • Stává se rektorem semináře a generálním vikářem v Chambéry.
  • Uskutečňuje svůj misijní sen: je kazatelem pro kněze a představuje lidem misie.
  • 1817 – Cestuje na Střední východ do Egypta, Palestiny, Sýrie a Turecka.
  • 1824 – Přijímá svěcení na biskupa v Nancy.
  • Silné misijní úsilí opírá o důvěrný vztah k dítěti Ježíši. Úctě k němu celé dílo zasvěcuje a stále ji šíří.
  • 1833 – Kvůli své misijní horlivosti musí odejít do exilu. Přijímá pozvání jít kázat do Spojených států a Kanady. Poslední roky života tráví v Německu.
  • Umírá 11. července 1844 – Marseille ve Francii 

O činnosti PMDD v ČR čtěte zde.
O projektech dětí podporovaných z ČR čtěte zde.

O podpoře dětí celosvětově čtěte zde.