12. celostátní Misijní pouť a 9. Misijní den dětí

12. celostátní Misijní pouť a 9. Misijní den dětí – Termín: sobota 31. 5. 2014, místo: Zlín – Malenovice Papežská misijní díla a farnost Zlín – Malenovice z Arcidiecéze olomoucké Vás zvou na Misijní pouť a Misijní den dětí s mottem: „Nebojte se! Zvěstuji Vám velikou radost, radost pro všechen lid.“ (Lk 2,10) Připraven je bohatý program pro děti i dospělé, kde nebude chybět mše svatá za účasti hostů, tradiční Misijní jarmark®, misijní výstava, hraní, tvoření a soutěžení, losování cen a vyhlášení tomboly. Do slosování o zajímavé ceny budou zařazeni děti i dospělí: a) v převlečení za lidi jiných národností a kultur, b) v převlečení za cizokrajné zvíře, c) v lidovém kroji, d) rodiny, které přijdou v co největším počtu členů a připraví si „rodokmen“ zúčastněných na papír formátu A4.

Po celý den je možnost modlitby a adorace v kostele. K dispozici bude malé občerstvení – párky, čaj a limo. Zveme především mladé rodiny, děti, scholy, ministranty, Misijní klubka a členy i nečleny PMD – prostě vás všechny! Těšíme se na Vás!

Plakát je v příloze.

IMG_8535