100 let od vydání apoštolského listu Maximum illud

30. listopadu 2019 uběhne 100 let od vydání apoštolského listu Maximum illud, kterým chtěl dát tehdejší papež Benedikt XV. po zničujícím světovém konfliktu nový impuls misijnímu úkolu hlásat evangelium. V listu zdůrazňuje, že jediným motivem misijní činnosti má být poselství a láska Pána Ježíše, šířené svatostí vlastního života a dobrými skutky.

Celý dokument v neoficiálním překladu PMD si můžete přečíst zde,  okolnostem vzniku MI se věnuje článekMisijním zpravodaji č. 26